Najnovije vesti

Vesti  Istorijski zabavnik  /  Zanimljivosti iz istorije

Da razjasnimo jednom za svagda! Kako se kaže - USKRS ILI VASKRS i kako zapravo treba da govore PRAVOSLAVCI

U susret najvećem hrišćanskom prazniku rešavamo jednu čestu nedoumicu. Kako se pravilno kaže, a šta je "srpskije" - Uskrs, Vaskrs ili Voskres?
Autor: A. B. Foto: Wikipedia
Vreme: 13:15h | 15. april. 2017.
0

 

Jednima je samo "Vaskrs" pravi "srpski, tradicionalni izraz". Drugima je "Uskrs" obična "hrvaština" koja se nikako ne sme primenjivati kod pravoslavaca. Trećima je svejedno, ali se u raspravu uključuju jer se ona sada raširila i toliko omasovila da ni oni koji su godinama srećno i mirno slavili ovaj praznik više nisu sigurni kako se "pravilno" čestita - "Hristos voskrese", "Hristos uskrse", "Hristos vaskrese“, "Hristos vaskrs“ ili nekako potpuno drugačije...

 

Vaskrs ili Uskrs ili Voskresenije

 

Za početak, piše se i jedno i drugo i treće! 

 

"Vaskrs" je srpskoslovenski oblik koji pripada starom srpskom crkvenom i književnom jeziku, koji se do sredine XVIII veka upotrebljavao u svim krajevima pod upravom Srpske pravoslavne crkve. 


"Voskresenije" je ruskoslovenski oblik i reč je o  staroslovenskom jeziku ruske redakcije koji je danas zvanični jezik srpske crkve.

 

Naime, srpskoslovenski jezik kao zvanični crkveni jezik Srbi su sredinom XVIII veka zamenili ruskim crkvenim jezikom. U tom crkvenom jeziku reči o kojima govorimo izgovaraju se na ruski način - sa "o" u prvom slogu, pa se tako kaže: Voskresenije, voskresnuti, voskrese.

 

Kako Srbi nisu zaboravili ni svoj stari naziv za ovaj praznik u opticaju je ostalo i "Vaskrs" i "Voskrsenije".

 

Pravilno je reći i "Uskrs"! Ova reč "Uskrs" pripada srpskom narodnom jeziku. Reč je o autentičnom izrazu koji je u neka davna vremena nastao prilagođavanjem onoga što je izgovoreno u crkvama.

 

Nema dakle govora o tome da su neki nazivi ovog praznika "hrvatski", a drugi "srpski". Postoji samo "Uskrs" (srpski narodni izraz), "Vaskrs" (srpskoslovenski književni i crkveni oblik) i "Voskresenije" (ruskoslovenski oblik i današnji srpsko-crkveni izraz).

 

Ako i postoji neka razlika ona je, navode neki lingvisti, stilske prirode - prefiks "vas-" se smatra svečanijim, a prefiks "us-" pripada stilski neutralnom standardu.

 

Što se pozdrava za najveći hrišćanski praznik tiče, nije se uobičajilo "Hristos uskrsnu", ali druge dve varijante jesu - "Hristor vaskrse" i "Hristor voskrese".

Komentari

Nije moguće komentarisati vesti starije od 5 dana.