Abrakababra, čarobna formula koja potiče od hebrejskog arva dak arba, što navodno znači: Svemoćni poništava četri elementa, pojavljuje se 1560. godine kod hirurga Ambroaza Parea, koji beleži tu lepu reč abrakadabra za lečenje groznice.

 

Evo gde se još koristi
 

U Knjizi o lekovima, napisanoj u stihovima, Rimljani iz III veka Kvint Serenije Samonik daje svoj recept za talisman koji treba nositi u medaljonu. On je, kao na dijagramu, rasporedio slova u vidu obrnute piramide, magičnog trougla paganskih teozofa. Po njemu, visoka temperetura i povratna groznica mogu da se pobede pomoću te amajlije (abraxa). Snaga talismana leži u rečima koje se nalaze na njemu: najčešće su to “agla” i “abrakadabra”.

Po jednima, “abrakadabra” simbolijuze oca, Sina i Svetoga duha, pošto sadrži prva slova tih reči (ABra, Ben, RAuh, AKADosh).

Po drugima, to je kompletna rečenica: “Abreg, ad habra” u značenju :  “Uputi svoju munju do smrti”.

Ona se na hebrejskom sastoji od devet slova. Raspored alefa na levoj strani trougla igra magičnu ulogu jr se ponavlja devet puta. Ova magična reč simbolizuje jačinu munje, dajući reči snagu, dovoljnu da zaseni neki skup.

A B R A K A D A B R A

A B R A K A D A B R

A B R A K A D A B

A B R A K A D A

A B R A K A D

A B R A K A

A B R A K

A B R A

A B R

A B

A
 loading...