Koristeći 60 sitnih komadića tajanstvenog drevnog koda, naučnici sa Univeriziteta u Haifi dekodirali su jedinstveni kalendar od 364 dana koji je upotrebljavala zagonetna Kumranska religijska sekta u judejskoj pustinji.

 

Oko 900 stranica papira pronađenih kod Mrtvog mora (takođe poznatih kao “Kumranski spisi”) iz Drugoga razdoblja hrama otkriveni su 1940-ih i 1950-ih u Kumranskim pećinama, u blizini Mrtvog mora.

Kumranska sekta se spominjala kao “Jahad” i bila je fanatična skupina koja je živela u pustinjskim životnom stilu, suočavajući se s progonstvom od strane tadašnje vlasti.

Napisali su brojne spise, mali broj njih u kodu – uključujući i 60 relikvija na pergamentu koje su preveli dr. Eshbal Ratson i prof. Džonathan Ben-Dov iz Odeljenja za biblijske studije Univerziteta u Haifi.

Istraživači su godinu dana proveli mukotrpno proučavajući sićušne fragmente iz drugog do poslednjeg spisa, od kojih su neki manji od jednog kvadratnog centimetra.

– Nagrada za njihov naporan rad je sveži uvid u jedinstveni kalendar od 364 dana koji koriste članovi Judejske pustinjske sekte, uključujući i prvo otkrivanje imena koje je sekta dala posebnim danima koji označavaju prelaze između četiri sezone – saopštio je Univerzitet u Haifi.

Iako je raniji istraživač koji je proučavao 60 komadićaka pretpostavljao da su došli iz nekoliko različitih spisa, Ratson i Ben-Dov dokazali su u članku nedavno objavljenom u časopisu “Journal of Biblical Literature” da komadići zapravo dolaze iz jednog jedinog spisa.

 

Prema istraživačima, kalendar je bio uključen u jednu od najžešćih rasprava između različitih sekti tokom kasnog Drugog razdoblja hrama.

– Važna osobitost sadašnjeg otkrića jeste činjenica da je Kumranska sekta sledila kalendar od 364 dana. Lunarni kalendar, koji judaizam sledi do danas, zahteva veliki broj ljudskih odluka. Ljudi moraju gledati zvezde i mesec i izveštavati o njihovim posmatranjima, a neko mora biti ovlašćen da odluči o novom mesecu i primeni skokova – dodaje se u saopštenju Univerziteta.

Nasuprot tome, istraživači su opisali 364-dnevni kalendar kao “savršen”.

– Budući da se taj broj može podeliti na četiri i sedam, posebne svečanosti uvek padaju istog dana. To izbegava potrebu odlučivanja, na primer, šta se događa kada neka svetkovina pada na subotu, što se često događa u kalendaru Meseca. Kumranski je kalendar nepromjenjiv, a čini se da je utemeljio uverenja članova ove zajednice o savršenstvu i svetosti – dodaje se u saopštenju.

Spisi su otkrili neke do sada neistražene činjenice. Istraživači su bili svesni iz prethodnih spisa da su članovi sekte slavili prelaz između godišnjih doba dodavanjem posebnog dana za svaku od njihove četiri promene.

Do sada su, međutim, imena tih posebnih dana sostali  nepoznati.

Ovaj spis otkriva da se tokom tih dana spominje reč tekufah, koja se sa hebrejskog prevodi u “razdoblje”.

Ovaj spis takođe pruža dodatne informacije o običajima svojih autora.

– Izgleda da je osoba koja je napisala dokument – verovatno jedan od čelnika sekte jer je upoznata je sa tajnim kodom – zaboravio je spomenuti nekoliko posebnih dana koje je obeležavala zajednica – navodi se u saoptenju Univerziteta.

Kao rezultat toga, drugi pisar bio je prisiljen da ispravlja greške, dodajući nedostajuće datume na marginama između stupaca teksta.

– Spis je napisan u kodu, ali njein stvarni sadržaj je jednostavan i dobro poznat pa nema razloga za skrivanje. Ova praksa se takođe nalazi na mnogim mestima izvan Izraela, gde vođe pišu u tajnom kodu čak i kada se raspravlja o univerzalno poznatim pitanjima, kao odraz njihovog statusa – navodi se u saopštenju.

Običaj, objasnio je istraživači, namjeravao je pokazati da je autor upoznat s kodom, dok drugi nisu.

– Međutim, ovaj spis pokazuje da je autor napravio niz grešaka. Taj spis sadrži brojne reči i izraze koji se kasnije nalaze u Mishni. Ovo pokazuje još jednom da su mnogi predmeti koji su pisali nekoliko stoleća kasnije imali poreklo koje je prethodilo razdoblju Drugog hrama – zaključili su.



loading...