Alkohol je opasna stvar, naročito za ljude koji preteruju, a kada urade nešto ružno onda moraju snositi posledice.

Ovaj čovek je jedan od njih. Pijan je odlučio da šutne psa koji mu se našao na putu i odmah bio kažnjen za počinjen zločin. Mnogi su dodali da bi bilo dobro da ga je pas ugrizao, ali na kraju se ispostavilo da su ljudi najveće zveri.

Na kraju je svoj postupak skupo platio.