Sudski veštak je ukupnu izgubljenu dobit na njivi zasejanoj krompirom procenio na 980.000 dinara a Vučićević je vansudskim poravnanjem pristao da Zoranu V. isplati 250.000 dinara.

– Učinjene su štete na usevu semenskog krompira, na ukupno pet parcela. Usev je još bio u fazi sazrevanja, krompir još nije bio iskopan iz zemlje. Po navodima predlagača Zorana V. ovce su ulazile u usev, zapasale cimu i iskopavale krompir iz ‘odžaka’, o čemu postoje tragovi – stoji u izveštaju sudskog veštaka.

Navodi se i da Vučićević ima 13 ovaca, koje je pustio da se kreću bez nadzora, i da su u useve ulazile tokom jula i početkom avgusta.

Vučićević je odbacio otpužbe, navodeći da je u periodu kada je pričinjena šteta na njivi Zorana V., imao samo dve ovce i dva jagnjeta koje je zatim prodao.

– Ne znam da li su na njivama Zorana V. bile ovce nekoga drugog. A svima je poznato da ovce nisu ljubiteljke krompira, niti jedu krompirovu vrežu, jer je prskana hemikalijama. Još manje iskopavaju krompir iz ‘odžaka’. Nisu one kao divlje svinje ili slična zverad koje ovuda čine te štete – rekao je Vučićević za portal.