PRIČA OD KOJE SE LEDI KRV U ŽILAMA: Iskustvo jednog profesionalnog sportiste promenilo je živote mnogih!

Skok u vodu
Pixabay.com

Priča zbog koje ćete se duboko preispitati.

 

Neimenovani profesionalni skakač u vodu vežbao je za nastup na Olimpijskim igrama. Koristio je bazen Univerziteta na kojem je studirao, pa je trenirao kasno noću.

Jedne večeri je razmišljao o raspravi koju je imao sa prijateljem. Naime, prijatelj je bio vernik, a skakač ateista i često su diskutovali o veri.

Skakač se popeo i stao na ivicu daske. Raširio je ruke i spremio se za skok unazad kada je na zidu slabo osvetljene hale spazio da njegova senka izgleda kao savršen krst. Potreslo ga je to nakon rasprave sa prijateljem, pa je seo na ivicu daske da udahne i da se primiri.

U tom trenutku u halu je ušao domar koji je uključio reflektore. Skakač je tada shvatio da nije ni primetio da je bazen ispražnjen radi održavanja.