Neki ono što je zapisano u Knjizi Otkrovenja posmatraju kao alegoriju, ali ima onih koji te reči shvataju bukvalno!

 

Koreni priče o smaku sveta nalaze se u Knjizi Otkrovenja, koje je deo Novog zaveta. I dok neki ono što je tamo zapisano posmatraju kao alegoriju, ima onih koji te reči shvataju bukvalno!

Na primer, u Knjizi Otkrivenja, u jednom pasusu, pominje se žena “odevena u sunce, sa mesecom na nogama”. Nju progoni satanski sedmoglavi zmaj koji hoće da proždere njeno nerođeno dete. Do smaka će doći kada sveta kada se to desi!

Prema interpretaciji Otkrovenja žena je, ustvari, zemlja, a do njene propasti će doći kada mesec pomrači sunce.

Prema podacima NASA, sledeća sunčeva eklipsa, odnosno pomračenje, dogodiće se 21. avgusta 2017. godine.

To će biti prvo pomračenje nad Amerikom u poslednjih 40 godina.

Dakle, imate još 11 meseci da se spremite za sudnji dan.

Zato koristite svaki dan kao da je poslednji.loading...