Poslednjih nekoliko godina u SAD dolazi do porasta pojave koja se naziva samovenčavanje. A to je upravo ono što mu ime kaže - posvećenost dubokoj, značajnoj vezi samo sa samim sobom.

 

Sologamija, kako je samovenčavanje drugačije poznato, iako nigde nije zvanično priznata, predstavlja trend u porastu poslednjih godina.

Dominik iz Kalifornije, koja se 2011. godine venčala sama sobom, vodi internet-sajt namenjen organizovanju cermonija venčanja za ljude koji se odluče da daju zavet samima sebi. Ona ima 22 godine i na samovenčanje se odlučila posle “višegodišnjeg praktikovanja samoljubavi”. Kao simbol svog zaveta nosi prsten u nosu.

Do sada je imala oko 250 klijenata, kojima je organizovala venčanje, kako stvarna, tako i preko interneta. Desetonedeljni program pripreme koji za ceremoniju, koji drži, klijentima naplaćuje 200 dolara. Dominik im daje savete o svemu, od toga kako uspostaviti duboku vezu sa samim sobom, pa do detalja u vezi sa ceremonijom venčanja.

Same ceremonije se ne razlikuju mnogo od tradicionalnih venčanja, s tim što neki ljudi odluče da se venčavaju sami, kao što je ona to uradila, dok drugi prave venčanje na koje pozivaju goste, rodbinu i članove pordice.

Trend sologamije prvenstveno je zahvatio žene, ali je Dominik radila i sa nekoliko muškaraca. Ona navodi četiri osnovne komponente samovenčanja: postati svoj ljubavnik-ca i najbolji prijatelj-ica, povezati se sa svojom dubljom svrhom i posvetiti joj se, ujediniti sve aspekte samog sebe – čak i one koji su kontradiktorni jedni drugima i harmonizovati sve svoje spoljne odnose i okolnosti.

Ipak, sologamisti se često susreću sa podsmehom i ciničnim kometarima. Dominik i sama priznaje da nailazi na oprečne reakcije, kao i da mnogi misle da je luda.

Mnogi ljudi kritikuju samovenčavanje, zato što oni ne razumeju u potpunosti šta ono, u stvari, znači. To za mene nije nikakav performans, već proslava i odavanje počasti životu koji sam posvetila ljubavi prema samoj sebi. To je nešto zaista nesebično i velikodušno –  kaže Dominik ističući da je različiti komentari ne dotiču i da ljudi treba da imaju svoje mišljenje.loading...