Akcionarima NIS-a danas će biti isplaćene dividende.

 

U ponedeljak, 19. septembra 2016. godine, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti isplatiće dividendu.

Svi građani koji su na dan 18.06.2016. godine (Dan dividende) posedovali besplatne akcije NIS a.d. Novi Sad dobiće novac na račun i to u iznosu od 20,9865 dinara po akciji, odnosno 104,93 dinara za 5 besplatnih akcija NIS a.d. Novi Sad.loading...