Apliciranje za posao: SKRIVENI DETALJI U CV-ju SROZAĆE VAŠE ŠANSE na konkursu!

Poslovni ljudi
foter/victor 1558

Veruje se da su žene manje poželjni kandidati od muškaraca, a da elitne advokatske kancelarije zapošljavaju samo kandidate iz dobro situiranih porodica.

 

Postojalo je mišljenje da kandidati iz viših društvenih slojeva imaju prednost u odnosu na druge, ali je u poslednjih nekoliko godina uočljiva tendencija zapošljavanja ljudi koji nisu deo elite. Razlog je potreba za podsticanjem društvene pokretljivosti.

Već od 2015. godine, poslodavci sve manje prave razliku između kandidata koji su diplomirali i onih koji nisu. Sve više se obraća pažnja na vreme provedeno u obavljanju praktičnih zadataka, pa prednost u odnosu na diplomce imaju osobe sa bogatim radnim iskustvom. 

Harvard Biznis Rivju je sproveo istraživanje o načinu na koji zaposlene angažuju prestižne američke advokatske kancelarije. Došli su do zaključka da ukoliko ima diskriminacije, zasnovana je na osnovu klase, odnosno favorizovanjem nečijeg porekla.

Istraživači su započeli eksperiment, koristeći postupak “skraćene metode revizije”. Stvorene su lažne biografije kandidata koji su konkurisali za letnje prakse u 316 advokatskih kancelarija u SAD, od kojih je 147 najuspešnijih. Biografije su sadržale lažne informacije ali su svi bili fiktivni kandidati, diplomci najboljih pravnih fakulteta ili onih drugorazrednih.

Istraživači su kod poslodavaca pokušali da stvore osećaj socijalne pripadnosti, kroz učešće kandidata u sportskim aktivnostima tokom studija, umetničkim sklonostima i hobijima.

Poslodavaci su uputili poziv za razgovor ka adresama kandidata, a muškarci iz viših slojeva su bili 4 puta poželnjiji od svih drugih kandidata. Najzanimljivije je to što su žene iz vižih slojeva bile u daleko gorem položaju od muškaraca istog socijalnog miljea, iako su njihove radne biografije bile gotovo identične.

Kasnije su advokati pozvani da objasne rezultate ovog korisnog istraživanja. Oni su ishod objasnili potrebama advokatskih firmi, raznovrsnošću profesionalnih izazova kojima najviše odgovaraju pripadnici muškog pola iz viših društvenih slojeva. Klijenti, bez obzira na stepen obrazovanja, sa podozrenjem gledaju na ljude “bez pedigrea” smatrajući ih otpadnicima.

Ono što je šokantno, jeste da se poslodavci ređe odlučuju za žene iz viših društvenih grupa zbog rizika koji nastaje odabirom partnera. Poslodavci se boje da bi njihov izbor partnera, postao i kanal nazadovanja u hijerarhiji društvenih klasa.

Rezultati ovog istraživanja mogu biti deprimirajući za sve koji ne pripadaju “eliti”, ali treba priznati da predrasude preovladavaju u svim sektorima poslovanja širom sveta, piše Indipendent.