Austrijski poslodavci svake godine traže veliki broj radnika iz inostranstva.

 

Beč važi za evropski grad sa najvećim brojem naših iseljenika. Više od 180.000 Srba živi u prestonici Austrije, dok se procenjuje da ih u celoj zemlji ima oko 350.000. 

 Zimska turistička sezona u Austriji traje od decembra do Uskrsa i tada je ovoj zemlji potreban veliki broj sezonskih radnika. Prema dostupnim podacima, samo austrijski hoteli i restorani svake sezone traže oko 30.000 radnika, a veliki deo njih upravo dolazi iz inostranstva. Proces selekcije počinje najranije u oktobru.

Takođe, austrijsko Ministarstvo rada je usvojilo listu deficitanih zanimanja za 2016.  koja obuhvataju sledeće profesije: metaloglodači, metalostrugari, visokokvalifikovani tehničari u oblasti mašinstva i elektroenergetike, krovopokrivači, diplomirani inženjeri elektroenergetike i medicinski tehničari/sestre (sa višom i srednjom školom). Za sva gore nabrojana zanimanja za 2016. godinu potrebno je podneti zahteve  Crveno – belo – crvene karte do 5. novembra 2016. godine. 

Sistem crveno-belo-crvenih dozvola  je bodovni sistem, na osnovu koga dobijate dozvolu za rad u zemlji.  Viza se dobija u svrhu traženja posla ako se u upitniku ostvari najmanje 70 od 100 bodova.  Crveno-belo-crvena kartica važi dvanaest meseci i dozvoljava naseljavanje na određeno vreme i zaposlenje kod poslodavca koji vas je zatražio. Nakon godinu dana može se podneti zahtev za slobodan pristup tržištu rada. 

Ko želi da radi u Austriji, od presudnog je značaja da  zna nemački jezik,  jer se na njemu odvijaju ceo proces prijave i sva komunikacija. CV i molbe moraju biti prevedeni. Znanje samo engleskog jezika dovoljno je isključivo za visokospecijalizovane IT stručnjake. 

Takođe, diplome moraju da se provere i uporede sa austrijskim sistemom školstva da bi se mogle nostrifikovati. Ako ima razlika, polažu se dodatni ispiti. Za nostrifikaciju univerzitetske diplome podnosi se zahtev na odgovarajućem austrijskom univerzitetu, odnosno visokoj stručnoj školi ili u centralnoj službi za informisanje Ministarstva nauke.

Pored sezonskih radnika i navedenih deficitarnih zanimanja, Srbi u Austriji se zapošljavaju i na drugim mestima, kao lekari, finansijski stručnjaci, bravari, sekretarice i administrativni radnici.



loading...