Ukoliko niste podizali dividende koje ste dobili kao vlasnici besplatnih akcija, i ako akcije koje ste do sada dobili niste prodavali, na računu u "Pošti" imate blizu 8.000 dinara.

 

Ukupna jučerašnja, tržišna vrednost besplatnih akcija koje je svaki građanin dobio od NIS-a i Aerodroma “Nikola Tesla”, pod uslovom da ih nije prodao, iznosila je 4.064 dinara. Ako se tom iznosu dodaju i dividende koje su ova dva preduzeća uplaćivala onima koji na njih imaju pravo, iznos akcija i dividendi je ukupno oko 5.000 dinara.

 
Kako za “Blic” kažu na Beogradskoj berzi, jučerašnja cena na zatvaranju akcija NIS-a bila

 Šta smo dobili

U januaru 2010. godine 4,8 miliona građana dobilo je po pet akcija NIS-a

Građani su 2010. dobili po 1.700 dinara iz Privatizacionog registra

U februaru 2011. podeljena je po jedna akcija Aerodroma “Nikola Tesla”

U maju 2012. na račune građana prenete su akcije “Telekoma”

Šta treba da dobijemo
3.850 dinara od Akcionarskog fonda
Akcije EPS (zavisiće od cene prodaje)
 

je 595 dinara po akciji a Aerodroma “Nikola Tesla” 1.089 dinara po akciji.

– Kako su po Zakonu svi građani koji su ostvarili pravo na besplatne akcije do sada dobili pet akcija NIS-a i jednu akciju “Aerodroma”, ukupna jučerašnja tržišna vrednost imovine svakog od njih po ovom osnovu iznosila je 4.064 dinara. Građani po Zakonu imaju pravo i na akcije Akcionarskog fonda i “Telekoma Srbija”, ali one još nisu uključene na Beogradsku berzu zbog čega nemaju tržišnu cenu, i sa njima nije moguće trgovati – kaže Natalija Nedeljković sa Beogradske berze.

Oko 4,8 miliona građana Srbije dobilo je 2010. godine po 1.700 dinara iz Privatizacionog registra (fond u koji se slivao novac od privatizacija). Ovaj novac država je tada uplatila na njihove račune u Poštanskoj štedionici, na koji je u međuvremenu uplaćivan i novac od dividendi “NIS” i Aerodroma “Nikola Tesla”.

Dividende

Pored besplatnih akcija, kompanije NIS i “Aerodrom” su u proteklih nekoliko godina isplaćivale i dividende iz dobiti poslovanja, i one danas iznose ukupno oko 1.150 dinara. Dividende isplaćuje i “Telekom Srbija”, od koga svaki građanin ima po 31 akciju. Od 2014. do danas po tom osnovu na njihovim računima nalazi se još oko 996 dinara.

Procedura podizanja novca sa računa u “Poštanskoj štedionici” nije komplikovana, od dokumenata je potrebna samo lična karta, a novac se dobija već narednog dana. Ukoliko se neko odluči da akcijama NIS-a i “Aerodroma Beograd” trguje na berzi, proceduru takođe može pokrenuti na istom mestu.

Na računima građana oko 8.000 dinara

Akcije NIS-a i “Aerodroma” 4.064 dinara*
Dividende NIS-a, “Aerodroma” i “Telekoma” 2.150 dinara
Novac od Privatizacionog registra 1.700 dinara
Ukupno oko 7.910 dinara

Koliko vrede akcije

Pet akcija NIS-a juče su ukupno vredele 2.975 dinara
Jedna akcija “Aerodroma” juče je vredela 1.089 dinara

Kako prodati akcije

– Kada su u pitanju akcije koje su dobijene po osnovu Zakona o besplatnim akcijama, građani ih mogu prodati putem ispostavljanja naloga za trgovanje na šalterima Pošta u Srbiji, pri čemu Pošta ne naplaćuje proviziju za svoje usluge, što predstavlja donekle olakšanu proceduru u odnosu na davanje naloga brokeru – priča Nedeljkovićeva.

Ukoliko se pak odluče da taj posao obave preko brokera i na Beogradskoj berzi, neophodno je da kontaktiraju neko od investicionih društava ili članova Berze.

– Kod davanja naloga za trgovanje brokeru građani preciziraju na koju cenu su spremni da pristanu prilikom prodaje ili kupovine hartija od vrednosti i druge detalje koji se tiču trgovine na Berzi. Broker zatim ovaj nalog unosi u elektronski sistem za trgovanje Berze i, ukoliko postoje nalozi na suprotnoj strani transakcije, on se realizuje po najboljoj ceni koju je u datom trenutku moguće postići. Po realizaciji naloga, u roku od dva radna dana prenosi se novac na račun – objašnjava Nedeljkovićeva.

Od 4,8 miliona građana koliko ih je dobilo besplatne akcije, njih 2,5 miliona je do sada i prodalo ove akcije.loading...