Bolji smo samo od BiH: Srbija zauzela 77. mesto po prosperitetu

Norveška je, prema danas objavljenom Indeksu prosperiteta, na prvom mestu od 142 zemlje, slede Švajcarska i Novi Zeland, dok je Srbija na 77. mestu.

Indeks prosperiteta, koji je objavila grupa Legatum, procenjuje zemlje na osnovu parametara u oblasti privrede, preduzetništva, uprave, obrazovanja, zdravstva, bezbednosti, ličnih sloboda i društvenog kapitala.

Srbija je pala za jedno mesto u odnosu na prošlu godinu. Najbolje je ocenjena u domenu obrazovanja (55.), a najgore u ekonomiji (130.).

U oblasti preduzetništva zauzima 77. mesto, uprave 81, zdravstva 57, bezbednosti 64, ličnih sloboda 74, a društvenog kapitala 96. mesto.

Među prvih 10 zemalja na listi su Danska, Kanada, Švedska, Australija, Finska, Holandija i SAD. Velika Britanija je na 13. mestu, slede Nemačka i Austrija, Francuska je na 21. mestu, a Italija na 37.

Kada je reč o zemljama u okruženju, Slovenija zauzela 24. mesto, Mađarska 39. mesto, Bugarska 48, Hrvatska 50, Grčka 59. i Rumunija 60. mesto.

Crna Gora je na 65. mestu, Makedonija na 69, Albanija na 84, Turska na 86, a Bosna i Hercegovina na 91. mestu. Od evropskih zemalja, od BiH je gore plasirana samo Jermenija (95.).

Rusija je pala za sedam mesta u odnosu na prošlu godinu i sada zauzima 68. mesto, pre svega zbog lošeg rezultata u oblasti upravljanja (113.) i ličnih sloboda (124.)

Najlošije su rangirane Centralnoafrička Republika, Čad i Demokratska Republika Kongo, a pri dnu liste su i Avganistan, Haiti i Sijera Leone.