BORBA ZA SPAS OZONA: Ako planirate da kupite novi frižider, moraćete sačekati ODOBRENJE MINISTRA!

Frižider
foter/duncan c

Freoni su gasovi koji se nalaze u skoro svim rashladnim uređajima, a kada se nađu u vazduhu pogubni su po ozonski omotač. Zbog toga je za svaku kupovinu frižidera neophodna dozvola Ministarstva za zaštitu životne sredine, a ostalim uređajima moći će da se trguje i bez nje.

 

Uvoznici i izvoznici ne spore pravila, ali se žale što “papir” čekaju danima. Donedavno, prelazak ovakvih aparata preko granice mogao je da odobri jedino – ministar. A odskora je za taj posao ovlašćen pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.

Dozvola je neophodna u slučaju da uređaji sadrže freone iz grupe supstanci koje oštećuju ozonski omotač, najčešće R-22, i za uvoz i izvoz klima-uređaja koji sadrže freone iz grupe fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, od kojih su najčešće R-407C i R-410A, pišu Novosti.

Za ostale uređaje, kao što su rashladne vitrine, ormani, stolovi, frižideri, mini-barovi, toplotne pumpe i ledomati, nije potrebna dozvola.

– U tom slučaju Ministarstvo izdaje mišljenje da nije potrebna dozvola, koje se prilaže carini – objašnjavaju u Ministarstvu. 

Problem je, međutim, što mnoge firme naručuju uređaje na zahtev klijenata i ne mogu da predvide šta će sve naručiti.

– Nije sporno što Ministartsvo sve nadgleda, ta procedura je čak i besplatna. Problem je u tome što dozvola nikad ne stigne za manje od sedam dana i što moramo da je obezbeđujemo svaki put, bez obzira na to da li smo već uvozili isti model. A klijenti najčešće dolaze sa zahtevima za hitan uvoz… – kažu iz uvoznici za Novosti.

U skladu sa nacionalnim propisima iz oblasti zaštite ozonskog omotača, dozvole za uvoz i izvoz određenih uređaja izdaju se na osnovu zahteva stranke u postupku. Ukoliko podnosilac zahteva ima jasan plan uvoza ili izvoza može da dostavi spisak svih uređaja od jednog prozvođača sa tačnim oznakama, vrstom i količinom rashladnog sredstva.

Moguće je dobiti dozvolu koja će važiti za sve navedene uređaje, a dozvole važe do 31. decembra.