Carina Srbije od 2015. uvodi elektronski sistem za tranzit

Uvođenje 'bespapirnog elektronskog tranzitnog postupka' obaveza Srbije da bi mogla da postane članica Evropske unije.

Uprava carina Srbije je danas najavila da će 1. januara 2015. godine uvesti nov, komjuterizovani tranzitni sistem (NTCS).

– Testiranje novog postupka će početi juna, septembra počinje pilot-projekat, da bi od januara sledeće godine Srbija imala kompjuterizovani tranzitni postupak – rekao je pomoćnik direktora

Uprave carina Veselin Milošević na godišnjnjoj konferenciji za novinare.

On je rekao da je uvođenje “bespapirnog elektronskog tranzitnog postupka” obaveza Srbije da bi mogla da postane članica Evropske unije.

Uz to Srbija, “kao tranzitna zemlja, mora da uvede taj sistem da bi unapredila svoje tranzitne potencijale”.

Milošević je dodao da je u toku i uvođenje “sistema koji se zasniva na bazi ovlašcenog operatera” koji će firmama u Srbiji koje poštuju carinske propise, dati mogućnost da deo carinskog postupka obave same.

Kako je saopštila Uprava carina, neke od vidova pojednostavljenih carinskih postupaka, uvedenih 2010. godine, koriste 344 firme.

Precizirano je da 287 firmi koristi mogucnost carinjena “po faktuuri”, 57 firmi ima mogućnost “kućnog carinjenja”, a još 13 je u potupku za taj način carinjenja.loading...