CENA NEOPRAVDANO VISOKA? Za izlet i do 3.000 dinara, roditelji kažu – PRESKUPO!

Novčanik
Pixabay.com

Cena jednodnevnih izleta za osnovce, koji koštaju od 1.500 do 3.000 dinara je, prema stavu većine roditelja previsoka dok turističke agencije tvrde da je realna.

 

Dečji izleti i ekskurzije se kao i redovna nastava, planiraju na početku školske godine, a roditelji osnovaca misle da je njihova cena često neopravdano visoka.

Škola u godišnjem planu ima jednodnevni izlet, bilo da je reč o jesenjem ili prolećnem delu školske godine i odeljenski starešina preuzima kao vođa puta na sebe odgovornost za taj deo posla, objašnjava pomoćnik ministra obrazovanja Bogoljub Lazarević.

Kako resorno Ministarstvo, iako nema uticaja na samu cenu, donosi pravilnik o dečjim putovanjima, Lazarević ističe da ono što je njime predviđeno jeste da sve aktivnosti koje su planirane izletom moraju da budu uključene u cenu.

Ono što smo mi pravilnikom predvideli je da nema takozvanih fakultativa na putovanju, dakle ne sme dete da dođe u situaciju da mu se novac traži za vreme putovanja. Sve aktivnosti koje su planirane izletom ili bilo kojom vrstom putovanja moraju biti u ukupnoj ceni koštanja i roditelji je moraju znati unapred – ističe on.

O strukturi cene koštanja dogovaraju se škola i agencija, naveo je on, ali ono što Ministarstvo može garantovati roditeljima jeste da cena mora da im bude poznata pre samog puta i dete ne sme da daje nikakav dodatni novac za vreme samog izleta.

U Pravilniku koji između ostalog preporučuje i destinacije za određeni uzrast, stoji i da savet roditelja mora da se saglasi sa svim elementima, pa i s cenom izleta.

Bez saveta roditelja nijedna aktivnost ne može biti organizovana. To je uređeno tako zato što roditelji u potpunosti plaćaju svako putovanje svog deteta – kaže Lazarević.

Da savet roditelja mora dati saglasnost na svaki aspekt plana o školskim izletima, potvrdila je i vlasnica turističke agencija “Vanja travel” Vanja Đekić.

Na pitanje šta sve mora biti uključeno u cenu, kaže da to zavisi od dogovora sa školama i roditeljima pre javnih nabavki, a zašto je cena tako visoka, Đekić kaže da je to zato što je u nju uključeno apsolutno sve.

U cenu mora biti uključeno sve, a to znači prevoz, ručak, angažovanje trističkih vodiča koji su obavezni za vreme takvih putovanja, osiguranje, moraju biti uključeni svi lokaliteti, da li su to muzeji, galerije – nabraja Đekić.

Jednodnevni izleti sa svim tim elementima, kako kaže, obično koštaju od 2.000 i do 2.500, zavisi koje destinacije su u pitanju.

Roditelj mora da dobije kompletan program aranžmana, i oni na osnovu njega i svega što ulazi u cenu kažu jesu li saglasni ili nisu – navela je.

Najčešće destinacije za jednodnevne izlete su, rekla je ona, Fruška gora, Fruškogorski manastiri, Vršac, Oplenac, Topola, Orašac, Tršić, Srebrno jezero, Smederevo i Požarevac.loading...