Da li je imate negde u kući? Ova poštanska markica Srbije VREDI 6.000 EVRA

Poštanske markice
Pixabay.com

Dobro pregledajte da niste vlasnik jedne od najvrednijih stvari u Srbiji.

 

Poštanske marke pogotovo one stare mogu biti veoma vredni kolekcionarski komadi koji se mogu prodati i za više hiljada evra.

U Kneževini Srbiji 1866. godinhe izdate su prve poštanske marke koje su nosile lik Mihaila III Obrenovića. Štampane su u Beču i danas se smatraju veoma vrednim primercima. Najvrednija među tim poštanskim markama je žuto–orandž boje, čija je procenjena vrednost oko 500 evra.

Izuzetno retka je novinska marka sa likom Mihaila III Obrenovića od jedne pare iz 1868. godine. Poznato je da je sačuvano samo oko 12 komada, pa stoga među filatelistima predstavlja vredan kolekcionarski komad.

Procenjena okvirna vrednost je 6.000 evra po katalogu Zorana Šafara.