DEMANTI Kompanije EKO SERBIA A.D.

Dnevno
Dnevno.rs

Kompanija EKO SERBIA A.D. demantuje vest koju je objavio Tanjug, 26. Jula 2016.godine, pogrešno interpretirajući listu Agencije za privredene registre (Centralna evidencija privremenih ograničenja) i bez provere podataka koji se na istoj nalaze.

Demanti kompaniije EKO SERBIA A.D. prenosimo u celosti:

“Direktno ističući ime kompanije EKO SERBIA A.D. novinska agencia Tanjug navodi da je naša kompanija na listi zbog poreskog prekršaja, kao i većina drugih sa liste, što je u potpunosti netačno. Uvidom u registre poreske uprave, proverom broja predmeta koji se na listi nalazi, evidentirano je Obaveštenje o kancelarijskoj kontroli (u skladu sačlanom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji) koja će biti obavljena u toku 2016. godine, kao redovna aktivnost poreskih organa. Ove navode može potvrditi i sama Poreska uprava Kragujevac.

Novinar agencije Tanjug je objavio tekst naslova Lista loših direktora stavljajući time kompanije, koje se nalaze na listi APR po gore navedenom osnovu, u negativni kontekst, na taj način urušavajući ugled tih kompanija i pojedinaca koji se nalaze na njihovom čelu.

Takozvana lista ‘’Centralna evidencija privremenih ograničenja’’, pored izrečenih mera i ograničenja, sadrži i obaveštenja kojim poreska uprava po članu 29. ZPPPA obaveštava APR o redovnoj kancelarijskoj kontroli privrednog subjekta. Kao takva, ni u kom slučaju ne predstavlja listu loših kompanija i direktora, kao što je navedeno u tekstu.

Slobodan naziv liste, koju je novinar Tanjuga samostalno kreirao, u velikoj meri je narušio ugled naše kompanije, kompromitujući i stavljajući EKO Serbia a.d. i njenog zakonskog zastupnika u negativan kontekst. Ovo je objavljeno bez prethodne detaljne provere relevantnih podataka. Kompanija EKO Serbia i svi njeni zaposleni poštuju sve Zakone Republike Srbije u svom svakodnevnom poslovanju i u odnosima sa partnerima.

Tanjug takođe ističe, po slobodnoj interpretaciji, bez prethodne provere pravog značenja, osnova i tipa akta objavljenog na sajtu APR-a, kompaniju EKO Serbia a.d., kao akcionarsko drustvo u negativnoj konotaciji. Uvidom u poreske registre, lako se može proveriti da brojakta koji se nalazi na portalu APR-a, predstavlja broj poslatog Obaveštenja o kancelarijskoj kontroli, koja čini redovnu aktivnost poreske uprave. Od juna 2016. Godine ovakva Obaveštenja se objavljuju na sajtu APR-a, mada su ona redovno sprovođena i ranije.

Cilj svih aktivnosti kompanije EKO Serbia a.d. jeste poslovanje u skladu sa svim Zakonima Republike Srbije i osnovnom vizijom kompanije – Biti prvi izbor potrošača, obezbediti usluge i proizvode vrhunskog kvaliteta, brinući ujedno o našim zaposlenima i očuvanju prirodne sredine.

Kompanija EKO SERBIA a.d. osnovana je u septembru 2002. godine kao članica poslovne grupe Hellenic Petroleum, energetskog lidera u Grčkoj i regionu jugoistočne Evrope. U Srbiji je uložila preko 100 miliona evra, a zapošljava preko 800 ljudi.  Danas u Srbiji kompanija posluje kroz mrežu od 54 benzinske stanice i planira da nastavi sa ekspanzijom, sa ciljem da proizvodi i usluge kompanije budu dostupne širom zemlje.”loading...