Kompanija EKO SERBIA A.D. demantuje vest koju je objavio Tanjug, 26. Jula 2016.godine, pogrešno interpretirajući listu Agencije za privredene registre (Centralna evidencija privremenih ograničenja) i bez provere podataka koji se na istoj nalaze.

Demanti kompaniije EKO SERBIA A.D. prenosimo u celosti:

“Direktno ističući ime kompanije EKO SERBIA A.D. novinska agencia Tanjug navodi da je naša kompanija na listi zbog poreskog prekršaja, kao i većina drugih sa liste, što je u potpunosti netačno. Uvidom u registre poreske uprave, proverom broja predmeta koji se na listi nalazi, evidentirano je Obaveštenje o kancelarijskoj kontroli (u skladu sačlanom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji) koja će biti obavljena u toku 2016. godine, kao redovna aktivnost poreskih organa. Ove navode može potvrditi i sama Poreska uprava Kragujevac.

Novinar agencije Tanjug je objavio tekst naslova Lista loših direktora stavljajući time kompanije, koje se nalaze na listi APR po gore navedenom osnovu, u negativni kontekst, na taj način urušavajući ugled tih kompanija i pojedinaca koji se nalaze na njihovom čelu.

Takozvana lista ‘’Centralna evidencija privremenih ograničenja’’, pored izrečenih mera i ograničenja, sadrži i obaveštenja kojim poreska uprava po članu 29. ZPPPA obaveštava APR o redovnoj kancelarijskoj kontroli privrednog subjekta. Kao takva, ni u kom slučaju ne predstavlja listu loših kompanija i direktora, kao što je navedeno u tekstu.

Slobodan naziv liste, koju je novinar Tanjuga samostalno kreirao, u velikoj meri je narušio ugled naše kompanije, kompromitujući i stavljajući EKO Serbia a.d. i njenog zakonskog zastupnika u negativan kontekst. Ovo je objavljeno bez prethodne detaljne provere relevantnih podataka. Kompanija EKO Serbia i svi njeni zaposleni poštuju sve Zakone Republike Srbije u svom svakodnevnom poslovanju i u odnosima sa partnerima.

Tanjug takođe ističe, po slobodnoj interpretaciji, bez prethodne provere pravog značenja, osnova i tipa akta objavljenog na sajtu APR-a, kompaniju EKO Serbia a.d., kao akcionarsko drustvo u negativnoj konotaciji. Uvidom u poreske registre, lako se može proveriti da brojakta koji se nalazi na portalu APR-a, predstavlja broj poslatog Obaveštenja o kancelarijskoj kontroli, koja čini redovnu aktivnost poreske uprave. Od juna 2016. Godine ovakva Obaveštenja se objavljuju na sajtu APR-a, mada su ona redovno sprovođena i ranije.

Cilj svih aktivnosti kompanije EKO Serbia a.d. jeste poslovanje u skladu sa svim Zakonima Republike Srbije i osnovnom vizijom kompanije – Biti prvi izbor potrošača, obezbediti usluge i proizvode vrhunskog kvaliteta, brinući ujedno o našim zaposlenima i očuvanju prirodne sredine.

Kompanija EKO SERBIA a.d. osnovana je u septembru 2002. godine kao članica poslovne grupe Hellenic Petroleum, energetskog lidera u Grčkoj i regionu jugoistočne Evrope. U Srbiji je uložila preko 100 miliona evra, a zapošljava preko 800 ljudi.  Danas u Srbiji kompanija posluje kroz mrežu od 54 benzinske stanice i planira da nastavi sa ekspanzijom, sa ciljem da proizvodi i usluge kompanije budu dostupne širom zemlje.”