Za mesec dana biće poznat procenat povećanja plata u javnom sektoru i penzija, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović za RTS. Istovremeno, Svetska banka je u svojoj analizi potvrdila da ekonomija Srbije najbrže raste u poređenju sa zemljama regiona. Pitanje je - koliko će taj rast biti dovoljan argument da se sa MMF-om dogovori što veći procenat povećanja primanja?

 

Korak po korak, i građani će postepeno moći da osete šta znači ocena Svetske banke i MMF-a da srpska ekonomija staje na noge i raste. Prvi korak, za mnoge i najvažniji, jeste povećanje plata i penzija. Ove godine imamo rast prosečnih plata. Najveća plata je bila u aprilu, a avgustovska je bila za gotovo pet hiljada viša od januarske.

Premijer je za početak iduće godine najavio rekordno visoke plate. Od čega će to zavisiti?

– Treba uzeti u obzir sve faktore koji utiču na nivo plata. Mi treba da imamo u vidu da je nedavno doneta odluka da se poveća minimalac sa 121 na 130 dinara, to će da utiče na minimalne i na druge plate koje se vezuju za minimalac; treba imati u vidu smanjenje broja nezaposlenih, privredni rast, otvaranje novih radnih mesta, povećanja plata u privatnom sektoru zbog rasta produktivnosti i bolje pozicije na tržištu, to će biti glavni izvor za povećanje plata; i treće – povećanje plata u javnom sektoru, o kome pričamo i gde pokušavamo pažljivo da odredimo koliki je prostor na raspolaganju da bismo mogli to da uradimo odgovorno i održivo na duži rok – navodi ministar finansija Dušan Vujović.

Dugi rok i održivost su važni i kod rasta ekonomije. To je procenila i Svetska banka, koja je za privredu naše zemlje navela da je najbrže rasla i da će se realan rast nastaviti jer je realan – temelji se na izvozu i investicijama.

– Ako uzmemo parametre Evropske komisije, ako pogledamo najbitnije elemente, kao što je naš fiskalni deficit koji je sada na nivou od oko dva i po procenta, što je ispod nivoa Mastrihta, ako pogledamo da nam je dug manji za 420 miliona evra, ako pogledamo da nam je manji i javni dug, do 75 odsto, videćemo više nego jasno da sa prosečnim predviđenim rastom od tri i po odsto, koliko je predviđeno za Srbiju, Srbija u narednih nekoliko godina ima najveći održiv rast u regionu – objašnjava Vladimir Krulj, profesor na Univerzitetu u Luvenu i ekonomski analitičar.

Da li je taj rast dovoljan da se u tolikom ili još većem procentu povećaju plate u javnom sektoru i penzije?

– Verujem da će kreatori predloga, donosioci ove odluke pažljivo razmotriti sve okolnosti da bi porast plata bio održiv. On je po sebi dobar, jer dovodi do porasta agregratne tražnje – potrošnje koja po sebi pozitivno utiče na privredni rast, ali moramo imati u vidu da imamo vrlo važan zadatak da smanjimo budžetski deficit i da postepeno obaramo javni dug – navodi Hasan Hanić, dekan Beogradske bankaraske akademije.

Ova jednačina sa više nepoznanica o procentu povećanje rešiće se za mesec dana, nakon šeste kontrole MMF-a, a realno je da će se povećanje plata i penzija primenjivati od januara iduće godine.loading...