Zato traže izmenu Zakona o izvršenju – da se pre svega zaštiti pravo na krov nad glavom, tj. da niko ne može zbog duga da oduzme nekretninu u kojoj se živi, naročito ako je jedina.

Zbog problema sa izvršiteljima, udruženju “Efektiva” javi se u proseku jedna osoba dnevno. Druga inicijativa “Krov nad glavom” za nepune dve godine vodila je čak 144 slučaja zbog nepravilnosti u radu izvršitelja i to samo u Beogradu i Novom Sadu, javlja “RTS”.

Ivan Zlatić iz inicijative “Krov nad glavom” kaže da su katastrofalno veliki troškovi, da se ljudima koji već duguju, koji su već u lošoj situaciji se nabacuju veliki troškovi koji padaju isključivo na dužnika.

– Vi tu imate naplaćivanje određenih uverenja koje izvršitelji traže kada traže podatke o dužniku, to košta, a to se prebacuje na izvršnog dužnika. Onda lako dolazite u situaciju da vam troškovi izvršenja sa izvršiteljskom naknadom budu veći od samog duga – rekao je Jovan Ristić, pravnik Udruženja potrošača “Efektiva”.

Neretko se javljaju ljudi koji su bili tzv. treća strana u sporu, a da nisu bili informisani.

– Predmet je vaš stan, vi o tome ništa ne znate, niste bili u prilici da iznesete svoje argumente i onda strana koja pobedi angažuje privatnog izvršitelja koji vam jednog dana zakuca na vrata – naveo je Zlatić.

Ove, ali i druge kritike već su više puta stigle na adrese izvršitelja.

Izvršitelj Aleksandar Vulović rekao je da što se tiče taksa one su određene zakonom i tu se ne može naplatiti ni više ni manje. Kako je dodao, što se tiče nezakonitosti možemo da pričamo, ali uvek moramo da kažemo konkretno koje su i šta je to pogrešno urađeno, šta je pogrešno obračunato.

Da ne bude zabune u računanju, svoje zahteve za izmenu zakona imaju Udruženja. Najvažnije je da se zaštiti pravo na krov nad glavom.

– Da se izvršiteljima oduzme pravo izvršenja nad nekretninama, zato što tu postoji veliki koruptivni potencijal koji se vidi u praksi – ističe Ristić.

Pravna struka inicirala je izmene, ali traže ih i izvršitelji.

– Bolje i efikasnije vođenje postupka, kada ne postoji srazmerno sredstvo izvršenja, veliki broj pritužbi smo imali na povredu načela srazmere – rekao je Vulović.

Po ovom načelu i principu ekonomičnosti mogao bi da bude promenjen zakon. Očekuje se da ispravi nepravde dosadašnjeg propisa. Radna grupa je počela sa radom – a lopta je sada u dvorištu Ministarstva pravde.loading...