EPS uz pozajmice daje i bonuse?

Deo dobiti preduzeća, koja je u 2013. iznosila oko 20 milijardi dinara, biće raspodeljena zaposlenima sredinom godine.

Uprkos upozorenjima da javna preduzeća ne isplaćuju bonuse, oko 35.000 zaposlenih u EPS-u dobiće i bonuse i pozajmice.

List piše da je na sastanku sindikata EPS-a sa predstavnicima Vlade Srbije i poslovodstvom preduzeća usaglašeno da se po zakonu deo dobiti, koja je u 2013. iznosila oko 20 milijardi dinara, raspodeli zaposlenima kada se za to steknu uslovi.

– Pošto će se uslovi za raspodelu dobiti steći tek sredinom 2014, u međuvremenu će se zaposlenima isplatiti zajam u skladu sa kolektivnim ugovorom – navode u EPS-u za “Blic”.

Uslovi i način vraćanja zajma će biti dogovoreni najkasnije do 1. juna, piše list i navodi da u ovom trenutku nije poznata ni visina zajma (prošle godine bila 50.000 dinara) ni bonusa.loading...