Evo koliko vam banke naplaćuju minus: Čak preko 81 odsto

Najveću godišnju kamatnu stopu na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ima Erste banka od 81,56 odsto, a najmanju Dunav banka od 16,34 odsto, saopštila je NBS koja je objavila podatke po pojedinačnim bankama o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućim računima za januar.

Na nedozvoljena prekoračenja čak 10 od 29 banaka ima kamatnu stopu veću od 50 odsto.

Pored Erste banke, u toj grupi su Sosijete ženeral banka (78,28 odsto), KBM banka Kragujevac (58,69 odsto), Čačanska banka (57,99), KBC banka (57,59), Kredi agrikol Novi Sad (54,7), OTP banka (53,69), Prokredit (51,22), Srpska banka (51,11) i Komercijalna banka (50,34 odsto).

Najmanje kamate na nedozvoljena prekoračenja imaju, pored Dunav banke, još Unikredit banka (18,8 odsto) i JUBMES banka (22,21 odsto).

Što se tiče dozvoljenih prekoračenja, najveću kamatu na godišnjem nivou imaju Eurobanka od 38,25 odsto, zatim Poštanska štedionica od 36,75 odsto i Banka Inteza od 36,3 odsto.

Najmanju kamatu na dozvoljena prekoračenja imaju JUBMES banka od 16,84 odsto, zatim Dunav banka od 20,55 i KBC banka od 23,72 odsto.

Inače, građani bankama, po poslednjim dostupnim podacima, na ime dozvoljenog minusa trenutno duguju oko 28,40 milijardi dinara, a to je oko 250 miliona evra.

Na dug od 28,40 milijardi dinara godišnja kamata je oko 8,5 milijardi dinara, piše Dnevnik i navodi da banke mesečno zarade 700 miliona dinara odobravajući građanima dozvoljene minuse.

Kada se tome dodaju i nedozvoljeni minusi, gde su kamate još drastičnije, najpribližnija računica je da banke samo od minusa na tekućim računima građana svakog meseca zgrnu oko milijardu dinara, a to je kao 22.000 prosečnih plata u Srbiji.

NBS je istakla da na ovaj način želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju sa javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima. NBS podseća da je svojom inicijativom uticala na optimiziranje nivoa kamatnih stopa na štednju, što je omogućilo započeti pad kamatnih stopa na plasmane banaka.loading...