Narodna banka Srbije (NBS) u narednim danima održaće sastanke sa predstavnicima banaka, Udruženjem banaka i relevantnim organizacijama građana kako bi bilo pronađeno najbolje rešenje za prevazilaženje problema u otplati kredita u švajcarskim francima, koji su nastali jačanjem te valute.

– NBS je svesna da će jačanje franka za oko 15 odsto bitno pogoršati položaj korisnika kredita indeksiranih švajcarskim francima. U tom smislu već se pristupilo sagledavanju negativnih efekata jačanja franka na njihov položaj, ali i posledica na stabilnost finansijskog sistema – rečeno je agenciji Beta u NBS.

Upitani o ponuđennim rešenjima, među kojima je fiksiranje kursa franka i konvertovanje kredita uzetih u toj valuti u evro, iz NBS su odgovorili da će se tek nakon dijaloga izjasniti o konkretnim merama.

– Kada je reč o gotovim rešenjima koja se nude od predstavnika udruženja građana i drugih zainteresovanih, treba imati u vidu da sva nametnuta rešenja kojima se olakšava položaj korisnicima kredita u francima, po pravilu znače i prenošenje rizika sa korisnika ovih kredita, a samim tim i troškova, koje bi po tom osnovu snosile banke, NBS i/ili država – naveli su u NBS.

Prema podacima NBS, ukupni krediti privredi i stanovništvu vezani za CHF iznose oko 1,1 milijradi franaka, od čega se najveći deo ovih kredita odnosi se na stanovništvo (oko milijardu CHF).

Dodaje se da krediti u švajcarskim francima ili vezani za švajarski franak učestvuju u ukupnim kreditima stanovništvu sa 14,9 odsto, od čega su 28,8 odsto stambeni krediti.

Iz NBS su podsetili da su u maju 2013. godine dali preporuku bankama čiji je cilj bio da se korisnicima kredita indeksiranih u francima omogući otplata, tako što bi se rata obračunavala po kursu obračunatom na osnovu međuvalutnog odnosa evra i franka u momentu odobravanja kredita korigovanom za najviše osam odsto.

Razlika do tržišnog kursa ima karakter odloženog potraživanja na period ne kraći od tri godine i na taj iznos se ne obračunava kamata.

– Ovim se nastojalo izbegavanje momentalnog negativnog uticaja jačanja franka na sposobnost dužnika da vrše otplatu svojih obaveza po kreditima, čime se negativne implikacije tržišnih kretanja odlažu na duži vremenski period i to beskamatno. Korisnici koji su prihvatili ovu preporuku su u manjoj meri pogođeni aktuelnim jačanjem franka – naveli su u NBS.loading...