Građani masovno traže povratak oduzetog, podneto preko 52.000 zahteva

Agenciji Republike Srbije za restituciju podneto je više od 52.000 zahteva, a do sada je doneto više od 9.100 prvostepenih odluka o vraćanju oduzete imovine, rečeno je danas agenciji Beta u toj instituciji.

Rok u kojem bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici mogu da podnesu zahteva za ostvarivanje prava po osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ističe 3. marta.

U Agenciji za restituciju su naveli da je najviše zahteva za povraćaj imovine do sada podneto na podrucju Novog Sada, gde je Područna jedinica te agencije dobila preko 21.000 zahteva.

U Beogradu je podneto oko 15.000 zahteva, u Kragujevcu oko 10.000 zahteva, dok je najmanji broj zahteva podnet u Nišu – 6.600 zahteva.

Do sada je vraćeno 1.910 objekta (zgrada, poslovnih prostora, stanova, poslovno-stambenih prostora), ukupne površine preko 122.000 kvadratnih metara.

Najviše poslovnih i stambenih objekata vraćeno u beogradskim opštimama Stari Grad i Vračar – više od 700.

Vraćeno je i oko 220.223 kvadratnih metara neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, oko 1.500 hektara šuma i šumskog zemljišta, 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Na teritoriji Vojvodine vraćeno je 520 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Po podacima Agencije, u Bečeju je vraćeno 200 hektara poljoprivrednog zemljišta, u Novom Sadu 143 objekta (zgrada, poslovnih prostora, stanova, poslovno-stambenog prostora), 10 hektara šuma i sumskog zemljišta, 40 ari poljoprivrednog zemljišta i 24.000 kvadratnih metara neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.loading...