GROBNO MESTO UMESTO SATA: Preduzeće iz Aranđelovca KOMPENZACIJOM nagrađuje dugogodišnje radnike!

Aranđelovac
Print screen/You Tube

Radnicima koji slave jubilej je ponuđeno da sami odaberu nagradu za koju misle da im pripada. Umesto novca njima je ponuđena pograbna usluga po želji, izmirenje duga za vodu ili priključak na gas.

 

Praksa u firmama u našoj zemlji pokazala je da su, bar do sada, preduzeća pretežno poklanjala zaposlenima novčane nagrade, ili pak vredne poklone poput sata, slike ili zlatnog nakita. Neke firme pak dugogodišnju lojalanost nagrađuju televizorom, kompjuterom, belom tehnikom ili već nekom kućnom potrepštinom, a bivalo je i slučajeva da su u dogovoru sa zaposlenima, preduzeća slala radnike na putovanja.

Ipak, u JKP „Bukulja“, zbog, kako kažu, nedostatka novčanih sredstva, opredelili su se na sasvim drugačije nagrađivanje radnika koji već imaju 10, 20 ili 30 godina neprekidnog staža u ovom javnom preduzeću. Ivan Karadinović, v. d. direktora, pre četiri dana obavestio je jubilarce pisanim putem da će njihova dugogodišnja lojalnosti biti nagrađena pogrebnom uslugom po želji, a da će oni, koji se još ne spremaju na večni počinak, moći da izmire dug za vodu ili pak obezbede sebi priključak za gas, prenosi “Alo”.

– Preduzeće je u mogućnosti da isplati jubilarne nagrade na taj način što zaposleni mogu izmiriti obaveze za komunalne usluge – dug za vodu, priključke za vodu, priključke za gas, zakup grobnih mesta, održavanje grobnih mesta i ostale komunalne usluge koje JKP „Bukulja“ Aranđelovac pruža – stoji u obaveštenju koje su čelnici javnog preduzeća uputili zaposlenima i pozvali sve zainteresovane da se jave u kancelariju za dalja uputstva.

Ivan Karadinović, direktor JKP „Bukulja”, objasnio je za „Alo!” da je najbolje kada imate novca da ljudima isplatite jubilarne nagrade, a kako to nije bio slučaj, zaposleni su sami predložili da to budu usluge preduzeća u kojem rade.

– Ljudima se veoma dopala ideja oko prebijanja duga za vodu, svi mi imamo neke dugove, a što se tiče grobnog mesta, to je bila ideja jednog od sindikalaca, a drugi su je prihvatili – rekao je on.

Da se ljudima ovim povodom uglavnom daju novčane nagrade, smatra advokat Viliam Paspalovski, jer bi, kako kaže naš sagovornik, poklon koji su i te kako zaslužili ljudi treba da potroše onako kako žele, a ne kako moraju.

– Ugovorom o radu i kolektivnim ugovorom reguliše se šta će biti nagrada. Ljudi pre svega treba da dobiju novac i da sami odluče kako će ga potrošiti. Davati kompenzacije je mizerno, šta ako u konkretnom slučaju, nekome ne treba grobno mesto, ili ako nema dug za vodu? Dakle, vi ste nešto zaslužili i imate pravo po zakonu da dobijete jubilarnu nagradu, a onda vam neko na ime nagrade da održavanje grobnog mesta? Potpuni apsurd – smatra advokat.