Čekovi su bili omiljeno sredstvo plaćanja. Kartice su ih zamenile, ali čekovi se ne daju.

 

Ipak, pojedine banke počele su da naplaćuju izdavanje čekova, naknadu za njihovo korišćenje i mesečni dodatak ako ih ne realizujete.

Obratite pažnju kada ubuduće budete popunjavali čekove. Banke naplaćuju izdavanje, ali i njihovu nerealizaciju.

Cene u nekim bankama

– Izdavanje čekova 300 dinara

– Svaki realizovani ček 100 dinara

– Izdati, a nerealizovani čekovi 30 dinara po komadu 

Da li je to po zakonu? Jeste.

Ako je transparentno i jasno, to je dozvoljeno i ako je sve u skladu sa zakonom, naravno. Naše je da to prihvatimo ili ne. Naše banke i dalje drže tradiciju da u ukupnom prihodu učestvuju i prihodi van kamata – kaže Zoran Grubišić, profesor na Bankarskoj akademiji.

Mogu li oni koji nadziru banke nešto da učine?

U praksi, čekovi se najčešće vezuju za tekuće račune klijenta. Dakle, da li će banka građanima izdavati čekove na osnovu otvorenih tekućih računa, kao i koliki su troškovi izdavanja čekova uređuje se zaključivanjem ugovora između banke i klijenta – kažu u Narodnoj banci Srbije.

Uprkos ekspanziji kreditnih kartica, čekovi su i dalje omiljeno sredstvo plaćanja u Srba, na odloženo. Pitanje je da li će tako i ostati sada kada se i na njega plaća provizija.loading...