I NA OVOME SU NAŠLI DA ZARADE: Ako još koristite ČEKOVE, obratite pažnju na to ŠTA ĆE VAM BANKA NAPLATITI!

kredit
pixabay

Čekovi su bili omiljeno sredstvo plaćanja. Kartice su ih zamenile, ali čekovi se ne daju.

 

Ipak, pojedine banke počele su da naplaćuju izdavanje čekova, naknadu za njihovo korišćenje i mesečni dodatak ako ih ne realizujete.

Obratite pažnju kada ubuduće budete popunjavali čekove. Banke naplaćuju izdavanje, ali i njihovu nerealizaciju.

Cene u nekim bankama

– Izdavanje čekova 300 dinara

– Svaki realizovani ček 100 dinara

– Izdati, a nerealizovani čekovi 30 dinara po komadu 

Da li je to po zakonu? Jeste.

Ako je transparentno i jasno, to je dozvoljeno i ako je sve u skladu sa zakonom, naravno. Naše je da to prihvatimo ili ne. Naše banke i dalje drže tradiciju da u ukupnom prihodu učestvuju i prihodi van kamata – kaže Zoran Grubišić, profesor na Bankarskoj akademiji.

Mogu li oni koji nadziru banke nešto da učine?

U praksi, čekovi se najčešće vezuju za tekuće račune klijenta. Dakle, da li će banka građanima izdavati čekove na osnovu otvorenih tekućih računa, kao i koliki su troškovi izdavanja čekova uređuje se zaključivanjem ugovora između banke i klijenta – kažu u Narodnoj banci Srbije.

Uprkos ekspanziji kreditnih kartica, čekovi su i dalje omiljeno sredstvo plaćanja u Srba, na odloženo. Pitanje je da li će tako i ostati sada kada se i na njega plaća provizija.