Ovaj lanac namerava da počne da otvara male gradske prodavnice umesto velikih, njihovih prepoznatljivih centara.

Kompanija mora da odgovori na promene navika potrošača, odnosno svojih kupaca. Zato će naš prioritet biti otvaranje malih gradskih prodavnica i razvijanje onlajn kupovine, ali i dostave robe, rekao je Javier Quiñones, menadžer u Ikei.

Prva ovakva prodavnica planira se već na jesen u Londonu. Kasnije, plan je da proširi ovaj potez na druge zemlje.

Najviše me brine činjenica da, ako se ne prilagodimo tržištu sada, na duže staze, možda nećemo postojati – rekao je menadžer.

Ikea nije saopštila da ovo znači i kraj za velike njihove centre.