Intervjui za posao bi trebalo da budu dvosmerni – i kandidat i poslodavac imaju isti cilj: da ustanove da li odgovaraju jedno drugom.

 

Najbolji način da dođete do toga jeste da vi kao kandidat postavite poslodavcu pravo pitanje, piše Thisisinsider.

Pitanje može da varira u zavisnosti od industrije, kompanije ili posla za koji aplicirate, ali postoji slaganje da ga treba postaviti, bez obzira na situaciju:

„Ko će uspeti u ovoj poziciji?“

Drugi način da postavite pitanje je:

„Šta biste smatrali uspehom vezano za ovu poziciju?“

Ovo pitanje daje vam „insajdersku informaciju“ o poziciji i o perspektivi onog ko intervjuiše o organizaciji. Ovo je ona vrsta informacije koju nećete lako naći na internetu. Tako ćete videti da li se vaši ciljevi poklapaju sa prioritetima kompanije. Takođe, videćete da li imate ili nemate sposobnosti, veštine i navike koje kompanija traži za tu poziciju.

Najveći deo dana provodimo na radnom mestu (više nego sa porodicom ili prijateljima) tako da posao moramo pažljivo da biramo. Bitno je da pozicija bude izazovna, da imate motivaciju, sposobnosti ste za nju i da ste u potpunosti zadovoljni. Najgore je kada sebi kažete nakon što ste počeli da radite – „Nije onako kako sam mislio/la“.