Krediti Komercijalne banke namenjeni penzionerima

Komercijalna banka je počela da odobrava dinarske gotovinske i kredite za refinansiranje namenjene penzionerima, sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate, bez učešća i žiranata i sa rokom otplate do 5 godina.

Maksimalni iznos kredita je 700.000 dinara, fiksna kamatna stopa iznosi 15,95% za rok otplate do 36 meseci i 17,95% za rok otplate do 60 meseci, a kao sredstvo obezbeđenja služe lična menica i polisa životnog osiguranja kompanije Generali Osiguranje, koja je uključena u cenu kredita, što znači da troškove životnog osiguranja snosi Banka.

Kredit može da podigne klijent/penzioner koji je penziju ostvario u Republici Srbiji i ima

najmanje 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, odnosno maksimalno 75 godina u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

Komercijalna banka je počela da odobrava dinarske gotovinske i kredite za refinansiranje

namenjene penzionerima, sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate, bez učešća i žiranata i sa rokom otplate do 5 godina. Maksimalni iznos kredita je 700.000 dinara, fiksna kamatna stopa iznosi 15,95% za rok otplate do 36 meseci i 17,95% za rok otplate do 60 meseci, a kao sredstvo obezbeđenja služe lična menica i polisa životnog osiguranja kompanije Generali Osiguranje, koja je uključena u cenu kredita, što znači da troškove životnog osiguranja snosi Banka. Kredit može da podigne klijent/penzioner koji je penziju ostvario u Republici Srbiji i ima najmanje 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, odnosno maksimalno 75 godina u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.