MMF: Postignut sporazum sa Srbijom

Međunarodni monetarni fond je večeras saopštio na svom sajtu da je sa Srbijom postigao sporazum o stend-baj aranžmanu iz predostrožnosti u vrednosti od oko milijardu evra, i da taj sporazum sada treba da odobre rukovodstvo i izvršni odbor.

Saopštenje je objavljeno pošto je Misija MMF na čelu sa Zuzanom Murgasovom završila posetu Srbiji, u koju je došla 4. novembra.

– U iščekivanju dodatnih konsultacija o javnim preduzećima sa predstavnicima Svetske banke, misija je postigla dogovor na nivou tima sa državnim organima Srbije, koji treba da odobri rukovodstvo i Izvršni odbor MMF-a, a tiče se ekonomskog programa koji bi mogao da bude podržan stend-baj aranžanom sa MMF-om u trajanju od 36 meseci – piše u saopštenju.

Takođe se navode ocene Zuzane Murgasove da ekonomski uslovi u Srbiji i dalje predstavljaju izazov, i da se očekuje da će se bruto društveni proizvod smanjiti u 2014, godini – delom zbog poplava u maju 2014. godine, slabljenja domaće tražnje i problema u bilansima javnih društava.

Murgasova je ocenila da stopa nezaposlenosti, koja prema njenim rečima iznosi preko 17 odsto, predstavlja značajan socijalni problem, i da će do kraja godine javni dug porasti na 68 odsto BDP-a.

– Bez sveobuhvatnih promena politike, javni dug bi nastavio da raste do neodrživih nivoa, čime bi potkopao makroekonomsku stabilnost i potencijal rasta – navela je ona.

Prema njenim rečima, novi ekonomski program državnih organa Srbije ima za cilj da stvori uslove za održiv rast i otvaranje novih radnih mesta tokom srednjoročnog perioda putem sprovođenja ambiciozne fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi.

Fiskalno prilagođavanje naročito ima za cilj da zaustavi rast javnog duga i da omogući njegov prelazak na silaznu putanju od 2017. godine, navela je ona i dodala da bi prateće mere strukturnih reformi trebalo da pomognu da se stvori “pozitivan začarani krug povećanja poverenja na tržištu, investicija privatnog sektora i rasta”.

Murgasova je ukazala na to da će se, u okviru novog ekonomskog programa, fiskalna konsolidacija prvenstveno fokusirati na obuzdavanje rashoda kroz smanjenje velikih ukupnih troškova zarada u javnom sektoru i penzija, kao i snižavanje budžetske podrške javnim preduzećima.

– U isto vreme, postojeći sistem socijalne zaštite će se zadržati u cilju obezbeđenja adekvatne brige o ugroženim grupacijama – navela je ona.

Prema njenim rečima, jačaće se poreska uprave radi podizanja efikasnosti naplate poreza, unapređenja upravljanja javnim finansijama, poboljšanja kontrole javnih rashoda i obuzdavanja fiskalnih rizika.

Restrukturiranje velikih javnih preduzeća, uključujući preduzeća u oblasti elektroprivrede, gasa, železnice i puteva, pomoći će, kako je navela Burgasova, da se smanji opterećenje po budžet, uz obezbeđenje adekvatnog pružanja usluga.

Burgasova je ocenila da “bankarski sektor deluje generalno stabilno sa, opšte uzev, adekvatnom kapitalizacijom i značajnom likvidnošću, dok stroge regulatorne odredbe obuzdavaju rizike po osnovu porasta problematičnih kredita”.

– Uprkos tome, državni organi Srbije imaju nameru da sprovedu sveobuhvatnu strategiju za smanjenje nivoa problematičnih kredita, unapređenje mehanizama rešavanja pitanja dugova privrede i povećanje boniteta privatnog sektora – navela je ona.

U saopštenju se dodaje da je Misija MMF zahvalna državnim organima Srbije i svim sagovornicima na odličnoj saradnji i iskrenim i otvorenim razgovorima.