Moguće presejavanje oko 16.000 hektara oranica

Šteta od poplava u poljoprivredi je procenjena na oko 30 odsto ukupnih šteta, ali nije želeo da navede o kom iznosu se radi, jer su, kako je istakao, podaci o tome još uvek različiti.

Ministarstvo poljoprivrede Srbije utvrdilo je do sada da je na poplavljenim područjima moguće

presejati 15.000 do 16.000 hektara koji su bili pod vodom, izjavio je danas državni sekretar ministarstva Željko Radošević.

– Ministrastvo je do sada spremilo seme za presejavanje oko 11.000 hektar kukuruza i 2.270 pod sojom – kazao je Radošević na konferenciji o poljoprivredi Srbije nakon poplava koji je u Privrednoj komori Srbije organizovalo Udruženja novinara za poljoprivredu Agropreš.

On je je kazao da se i dalje rade analize na zemljištu kako bi se utvrdile dodatne površine na kojima bi bilo moguće presejavanje i apelovao na sve kompanije koje to mogu, da doniraju semenski materijal neophodan za presejavanje.

Radošević je istakao da država radi na tome da svim ratarima koji su pretrpeli štetu od poplava omogući pomoć kako bi u optimalnom roku, odnosno do kraja jula, mogli da završe ponovnu setvu.

Prema njegovim rečima, očekuje se da prve količine semenskog materijala budu dostupne za nekoliko dana i biće distribuirane svakom poljoprivredniku pojedinačno.

Radošević je kazao i da do sada donirano seme nije genetski modifikovano i da će se i ubuduće primljena pomoć kontrolisati.

On je naveo da je šteta od poplava u poljoprivredi procenjena na oko 30 odsto ukupnih šteta, ali nije želeo da navede o kom iznosu se radi, jer su, kako je istakao, podaci o tome još uvek različiti.

Prema ranije iznetim procenama, šteta od poplava u poljoprivredi iznosi oko 500 miliona evra, dok je procenjeno da se pod vodom našlo oko 90.000 hektara oranica.