Rok za pripremu programa izdavanja državnog zemljišta u zakup ističe 31. marta, a od 45 lokalnih samouprava u Vojvodini, samo osam je do sada dostavilo resornom Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine dokumentaciju za pravo prečeg zakupa.

 

Obavezu dostavljanja dokumentacije, radi kontrole, izvršili su Bačka Topola, Bač, Novi Kneževac, Novi Bečej, Stara Pazova, a ovih dana učinili su to još Vršac, Inđija i Novi Sad.

Kako kažu iz Ministarstva, prošle godine su 43 lokalne samouprave od ukupno 45 u Vojvodini, dobile saglasnost na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, pa je većina njih imala pravo prečeg zakupa.

Kontrola dokumentacije za pravo prečeg zakupa od strane komisije jedinice lokalne samouprave, a nakon toga i od strane Ministarstva, prethodi postupku izrade Godišnjeg programa. Tek nakon toga jedinica lokalne samouprave može da izradi Godišnji program, zatim da dostavi Ministarstvu da izvrši njegovu kontrolu radi davanja saglasnosti, a zatim ga jedinica lokalne samouprave donosi do 31. marta 2016. godine.

Kako se rok primiče, raste i zabrinutost u mnogim lokalnim administracijama, jer ukoliko se dokumentacija ne dostavi Ministarstvu, ne može da se izradi Godišnji program u zakonskom roku i u tom slučaju će Ministarstvo finansija obustaviti transfer sredstava ka tim lokalnim samoupravama.

Zakon koji reguliše korišćenje državnog zemljišta donet je još 2006. godine, ali nije striktno primenjivan. Većina lokalnih samouprava sada se našla na teškom zadatku, jer godinama nisu rešavali vlasničko pitanje zemljišta. Tako se razna dvorišta, kuće, trgovi, groblja vode kao državno zemljište, jer nije na vreme izvršena konverzija vlasničkih prava.loading...