NEMA JE NA VIDIKU: NOVI USLOVI za odlazak U PENZIJU najviše će pogoditi dame!

penzija
pixabay

Od 1. januara 2018. godine, počinju da važe novi uslovi za odlazak žena u penziju, ali i za preveremenu starosnu penziju oba pola.

 

Žene će moći da se penzionišu sa 62 godine i 15 godina radnog staža, šest meseci više nego što je sada. Za muškarce ostaje nepromenjeno – 65 godina i 15 godina staža.

Uslov za odlazak u prevremenu starosnu penziju za pripadnice ženskog pola podiže se na 56 godina i četri meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok za pripadnike muškog pola u 2018. će biti potrebno 57 godina i 40 godina staža.

 
– U slučaju prevremene starosne penzije, ona se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju – kažu za “Blic” u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U 2032. godini izjednačavaju se uslovi za žene i muškarce

Godine života kao uslov za osiguranike žene će se uvećavati do 2032. godine kada će kriterijumi za žene i muškarce biti izjednačeni – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju, kako ističu u Fondu PIO se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.