Nema povećanja: Minimalna zarada ostaje 115 dinara po radnom satu

Vlada Srbije odlučila je danas da minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, od januara do juna ove godine ostane nepromenjena - 115 dinara po radnom času.

Na poslednjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut konsenzus o visini minimalne zarade jer su reprezentativni sindikati tražili da se uveća na 130 dinara po satu.

Poslednje povećanje “minimalca” bilo je 1. aprila 2012. godine – sa 102 na 115 dinara.

Vlada je danas utvrdila Program upravljanja vodama u Srbiji u 2014. godini, kao i Uredbu o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2014. godini.loading...