NEMAČKA DUGUJE SRBIMA 290 milijardi dolara?

Hitler
Wikipedia

Čak 200.000 građana Srbije nije uspelo da naplati ratnu odštetu Nemačke zbog nacističkih zločina u Drugom svetskom ratu, bilo u svoje, ili u ime svojih predaka, a pravo na tu odštetu ne zastareva.

 

To tvrdi predsednik Upravnog odbora Zajednice udruženja žrtava Drugog svetskog rata Srbije Dragan Novović i najavljuje pokretanje inicijative da se obnove pregovori sa Nemačkom u vezi sa plaćanjem obeštećenja.

On je naveo da više od 200.000 građana Srbije nije uspelo do danas da naplati odštetu od Nemačke posle Drugog svetskog rata. Nenaplaćena šteta, i to samo na osnovu prinudnog rada, procenjena je na 290 milijardi dolara.

– Naša organizacija ima 90.000 članova, a naknadama za prinudni rad, koje su Nemačka, Austrija i Mađarska isplatile između 2001. i 2008. godine, obuhvaćeno je manje od tri odsto oštećenih u ratnim zbivanjima – rekao je Novović.

On objašnjava da su obeštećenje dobili oni koji su preživeli kocentracione logore i koji su bili živi 1999/2000. godine, međutim, novac nisu dobili njihovi naslednici, ratni zarobljenici, odnosno pripadnici Vojske Kraljevine Jugoslavije koji su bili u vojnim logorima.

Novović navodi da pravo na naplatu ratne štete, koje ne zastareva, imaju ratni vojni zarobljenici i zarobljenici kocentracionih logora, prinudni radnici, potomci smrtno stradalih lica u znak odmazde i preminulih u logorima, kao i oni čiju je imovinu uništio ili odneo okupator.

– Iz cele Jugoslavije u vojnim logorima je bilo 350.000 zarobljenika, od čega 85 odsto iz Srbije. Samo njih 170.000 dočekalo je kraj rata – kaže Novović.

Predlog zakona o obeštećenju podnet je još 2004. godine kada je iz Bundestaga bila obećana isplata, ali nikada nije sprovedena. Novac su do sada, u minornom iznosu, dobile žrtve medicinskih eksperimenta, a Jugoslaviji su vraćene stare demontirane mašine.