Nije jeftino biti klijent: Evo šta nam sve banke naplaćuju

Već to što imate račun u banci košta 1.800 dinara godišnje. Uz čekove, izvode, opomene, trošak je još veći. Banke imaju široku lepezu usluga koje nude, ali sa povećanjem njihovog broja, povećava se i broj naknada koje se korisnicima naplaćuju. Jedinstvena lista tarifa ovih usluga ne postoji.

Ono što jedna banka svojim klijentima daje besplatno, druga naplaćuje. Te provizije su teško vidljive korisniku, a iako u procentualnom iznosu predstavljaju mali trošak, u dužem vremenskom periodu iz novčanika nam izvuku veliku sumu novca.

Primera radi, svi građani koji imaju otvoren tekući račun samo za uslugu njegovog održavanja godišnje daju u proseku oko 25 evra.

Podizanje novca sa bankomata druge banke košta. Ove provizije su drastičnono veće kada podižemo novac kreditnom karticom, a tad je plaćamo i na bankomatu svoje banke.

Na 10.000 evra keš kredita, klijent će u startu morati da se oprosti naknade od najmanje 50 do 300 evra za njegovu obradu, najčešće da i ne zna šta mu tačno banka pod ovom stavkom naplaćuje, a tu je utrošeni papir, struja i telefonski impulsi, ali i trošak zakupa poslovnog prostora, IT sistem, kurire, poštanske usluge…