Vlada Srbije odobrila je zapošljavanje 2.010 radnika.

 

Novim “Kadrovskim planom”, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a vlada odobrila, predloženo je zapošljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceuta-biohemičara i 1.349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila. Oni će biti zaposleni u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji.

Najviše novog kadra odobreno je za Klinički sentar Srbije, gde se i leči najveći broj pacijenata – 380 zaposlenih. Kliničkom centru Vojvodine odobreno je 229 radnih mesta, u Kragujevcu 219 a u Nišu 58. Konkurs za prijem zdravstvenih radnika biće raspisan do 15. maja. Zdravstvene ustanove do tada moraju da formiraju komisije koje će se baviti prijemom novih kadrova.

“Kadrovski plan” radio je Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut na predlog Ministarstva zdravlja, a u cilju formiranja nove generacije lekara.

Najviše lekara i medicinskih sestara dobiće one zdravstvene ustanove koje su imale manjak zdravstvenih radnika, odnosno domovi zdravlja koji su imali najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovnika na teritoriji za koju su osnovani i bolnice koje su imale najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj postelja.

Ministar Lončar podsetio je da je vladina komisija odobrila zapošljavanje oko 4.000 zdravstvenih radnika u proteklom periodu, a polovinu tog broja čine lekari. Samo od pocetka godine zaposleno je 463 radnika, od čega 204 lekara i 252 sestre i tehničara.

Obećali smo da ćemo raditi na stvaranju novih generacija lekara i ovo je put ka ispunjenju tog obećanja – rekao je Lončar novinarima u Palati Srbija.

Kako kaže, do sada je odobreno više od 4.000 specijalizacija a u ovogodisnjem martovskom roku još 634 specijalizacije.

Srbija je, podseća on, poznata po vrhunskim zdravstvenim stručnjacima koji su cenjeni u svetu, ali ni jedan stručnjak nije zaista vrhunski ako ne ostavi obučene naslednike da nastave i unaprede posao.

Kadrovskim planom KC Vojvodina dobila je 229 zdravstvenih radnika, KC Srbija moćiće da zaposli 380, KC Kragujvac 219 i KC Niš 58.