Od ukidanja carina još uvek nema efekata

Od prvog januara većina poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije u Srbiju stiže bez carine što se, nasuprot očekivanjima, za sada nije reflektovalo na veće domaće poizvođače, ali ni na potrošače koji nisu osetili benefite kroz smanjenje cena.

Pre liberalizacije, mnogi su upozoravali da bi to moglo da ugrozi opstanak mnogih proizvođača, što bi dodatno oslabilo domaću poljoprivedu. S druge strane, nadležni su najavljivali pojeftinjenja.

Razlog za strah od ukidanja carina za većinu poljoprivrednih proizvoda iz EU opravdan je kod malih proizvođača, jer oni ne mogu da se takmiče ni sa ozbiljnim domaćim poljoprivrednicima, a kamoli sa konkurencijom iz razvijenih zemalja.

Jedini način da opstanu na tržištu jeste da se udruže i osnaže. Veći proizvođači koji nude značajnije količine, kažu da za sada ne osećaju negativne efekte liberalizacije, a ne veruju da će ih biti ni ubuduće.

Prema najavama nadležnih, trebalo je da korist od ukidanja carina osete pre svega potrošači, kroz niže cene hrane.

Sve promene po pitanju carinske stope koje budu stigle do nas kao trgovinskog lanca, u potpunosti ćemo preneti na potrošače. Međutim, za sada promene su neznatne, samo mali broj artikala je doživeo neka skromna pojeftinjenja, kaže Olivera Ćirković iz Univereksporta.

Stručnjaci kažu da je dobro to što se domaći proizvođači nisu suočili s negativnim efektima liberalizacije, ali ih ne iznenađuje što ukidanje carina za sada nije uticalo na snižavanje cena prehrambenih proizvoda.

Kao razlog vidim to što strani dobavljači iz EU ovde prave analize, vide da je kupovna moć skromna i nisu se ohrabrili da uđu ozbiljnije na naše tržište, mada neki to još ispituju, objašnjava agroekonomski analitičar Milan Prostran.

Prema oceni stručnjaka, tokom 2014. ne bi trebalo očekivati nikakve promene izazvane liberalizacijom, budući da će ovo biti godina ispitivanja tržišta Srbije.

Za to vreme domaći proizvođači i prerađivači treba da povećaju proizvodnju i smanje troškove, kako bi potrošačima mogli da ponude robu jednakog ili boljeg kvaliteta, po pristupačnijim cenama od onih koje nude proizvođači iz Unije.loading...