OGLASIO SE INFOSTAN: Ne opraštamo stare dugove

JKP "Infostan tehnologije" saopštilo je da se nije odustalo od prinudne naplate starih dugovanja niti je ikada doneta odluka "o kojoj pišu pojedini mediji". Zakon o obligacionim odnosima kaže da komunalni dug zastareva posle godinu.

 

Regujući na pojedine medijske napise prema kojima su oprostili stara dugovanja, iz Infostana poručuju da je preduzeće “Infostan tehnologije” bilo po zakonu obavezno da odluči da li će stare dugove ostaviti sudovima ili će to prepustiti izvršiteljima.

Odlučili su, kako navode, da postupak naplate starih dugova ostane sudovima, što ne podrazumeva odustajanje od prinudne naplate.

U tom smislu i poručuju da dugovi za neplaćene komunalne usluge pre maja 2012, a za koje je pokrenuta prinudna naplata, neće biti oprošteni.

Dodaje se da je Infostan, kao najveći izvršni poverilac zajedno sa svim davaocima komunalnih usluga i gradom Beogradom kao osnivačem, posvetilo “posebnu pažnju donošenju najcelishodnije Odluke o prinudnoj naplati starih predmeta, koji su do maja 2012. godine u skladu sa tada važećim zakonskim propisima predavani nadležnim sudovima”. 

“Pažljivo su razmotrene sve opcije naplate starih predmeta, ali je u zakonskom roku doneta zajednička Odluka, koja je prepoznata kao najbolja i u interesu svih strana – davalaca komunalnih usluga, grada Beograda i korisnika da svi stari predmeti ostanu u nadležnosti sudova”, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da je prinudna naplata dugova za neplaćene komunalne usluge do stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju i uvođenja javnih izvršitelja u pravni sistem pokretana pred sudovima, u čijoj će nadležnosti i ostati oko 375.000 starih, nerešenih predmeta.

“JKP ‘Infostan tehnologije’ će nastaviti saradnju sa javnim izvršiteljima, u skladu sa zakonskim propisima za sve nove predmete za koje bude pokretana prinudna naplata”, navodi Infostan.

 Komunalni dug zastareva za godinu dana

Zakon o obligacionim odnosima, Član 378, bavi se zastarevanje potraživanja (dugova) u roku od godine dana. Ukoliko se onaj od koga se dug potražuje pred sudom pozove na zastaru potraživanja, sud će odbiti potraživanje starije od godinu dana u slučaju: 1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva; 2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika; 3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima; 4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena. (2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.loading...