Najveći broj mladih radi u sektoru usluga, čak 77 procenata, a značajan broj njih radi i u poljoprivredi (14,6 procenata) odnosno u industriji (23,8 procenata). Pri sektoru usluga, mladi uglavnom rade u prodaji, zatim u ugostiteljstvu i prehrani, zdravstvu, socijalnom radu i obrazovanju.

 

Prema najnovijem istraživanju, prosečna mesečna zarada mladih u Srbiji je 29.500 dinara, a čak 77 procenata mlađe populacije radi u sektoru usluga.

Većina zaposlenih iz te starosne kategorije radi više od 40 sati nedeljno, pokazuje najnovije istraživanje Međunarodne organizacije rada i Republičkog zavoda za statistiku. Istraživanje pokazuje da i mladi muškarci zarađuju više od mladih žena, 30,429 odnosno 28,113 dinara.

Istraživanje pod nazivom „Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije“ koje je urađeno sa 3.500 osoba uzrasta od 15 do 29 godina, takođe pokazuje da je svega trećina njih zaposlena, što je daleko od evropskog proseka koji iznosi 46 odsto.

Više od polovine zaposlenih mladih ljudi želi da promeni posao, što i ne čudi ako imamo u vidu podatak da petina njih nema pravo na plaćeni godišnji odmor, trećina nema pravo na plaćeno bolovanje, dok 17 procenata nema ugovor sa poslodavcem.

Među onima koji imaju potpisani ugovor o radu, 40 odsto ih je zaposleno na određeno vreme. Ovo istraživanje takođe pokazuje da čak četvrtina mladih ljudi niti radi, niti se školuje.

Najveći broj mladih radi u sektoru usluga, čak 77 procenata, a značajan broj njih radi i u poljoprivredi (14,6 procenata) odnosno u industriji (23,8 procenata). Pri sektoru usluga, mladi uglavnom rade u prodaji, zatim u ugostiteljstvu i prehrani, zdravstvu, socijalnom radu i obrazovanju.loading...