Ovo je lista LOŠIH direktora u Srbiji! Sada možete da proverite da li je VAŠ ŠEF ikada PREKRŠIO ZAKON i kako!

Novac
Pixabay.com

Lista vlasnika, direktora i ostalih rukovodećih organa preduzeća koji su kažnjavani zbog krivičnih dela i prekršaja dostupna je na sajtu APR-a.

 

Njihova imena naći će se u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koja danas počinje sa radom, a koja je realizovana u saradnji sa Kraljevinom Norveškom, čiji je cilj podrška reformi državne uprave, kao i jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

Tu će moći da se vide podaci o privrednim subjektima, njihovim vlasnicima, direktorima i drugim rukovodećim organima čije je poslovanje sankcionisano krivičnim, prekršajnim ili upravnim sankcijama.

Projekat će biti predstavljen na konferenciji za novinare kojoj će prisustvovati ministar privrede Željko Sertić i ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad.

Donošenjem Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR 2015. godine predviđeno je uspostavljanje te evidencije, u kojoj će na jednom mestu biti sistematizovani prikupljeni podaci o privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija, čime se unapređuje transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Srbiji i povećanje stepena sigurnosti pravnog prometa svih učesnika.

Identifikacioni podaci o pravnom licu sa privremenim ograničenjem prava objavljuju se na internet strani APR, a podaci koji se odnose na fizička lica kojima su izrečene zabrane i mere bezbednosti u sudskim postupcima nisu javno dostupni i mogu se dati isključivo u skladu sa propisima kojima se uređuje kaznena evidencija.