Ovo je profesija koja je neophodna a koja nažalost odumire

Pitamo se, šta za 20-30 godina? Užas...

Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije upozorava da svake godine 5.000 građevinara u Srbiji izgubi posao.

Srpsko građevinarstvo, koje zapošljava oko 90.000 radnika, opterećuju brojni problemi, a radnici su u sve težem materijalnom položaju i svake godine ih je manje za oko 5.000, upozorava Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije.

Predsednik te sindikalne organizacije Duško Vuković kaže da je oko 65.000 radnika zaposleno u građevinskim preduzećima koja se bave visokogradnjom i niskogradnjom, završnim radovima u građevinarstvu, projektantskim kućama…

U građevinskoj industriji radi, prema podacima Vukovića, oko 25.000 radnika koji rade u proizvodnji građevinskog materijala, ciglarama, crepanama, cementarama, krečanama, kamenolomima i slično.

“Prosečno, svake godine se broj zaposlenih u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala Srbije smanjuje za 4.000 do 5.000 zaposlenih”, naveo je Vuković u izjavi Tanjugu.

Taj sindikat procenjuje da na crno u građevinarstvu radi još između 30.000 i 40.000 radnika i njihov broj se skoro približava polovini onih koji su prijavljeni.

Vuković je rekao da je početkom 2011. bilo registrovano više od 11.000 građevinskih preduzeća, a sada sigurno ima manje za dve -tri hiljade, imajući u vidu da su mnoga bila registrovana, a nisu imala nijednog zaposlenog ili samo jednog, pa su nestala tokom krize, kao i da je veliki broj preduzeća nestao zbog stečajeva, likvidacije i drugih razloga.

Inače, udeo građevinarstva u bruto domaćem proizvodu Srbije je, prema njegovim rečima, svega između dva ili tri odsto, dok je pre dvadesetak godina bio između osam i 10 odsto.

Prosečna plata građevinskih radnika je u poslednjih 15 godina za 15 do 20 odsto niža od prosečne zarade u Srbiji, što govori koliko građevinski radnici imaju nizak materijalni standard.

Vuković je naveo da se i u ovoj godini nastavlja takav trend da je trenutno prosečna neto zarada građevinskih radnika nešto malo viša od 35.000 dinara, dok je prosečna u Srbiji viša od 44.000.

On je upozorio da se proizvodnja građevinskog materijala svake godine alarmantno smanjuje, za između 30 i 40 odsto.

Na primer, opada proizvodnja cementa, što zbog smanjenog obima investicionih radova, što zbog uvoza iz zemalja iz okruženja, ali često i uvozimo tzv. crnim kanalima cement sa Kosova, što je u poslednje vreme zabrinjavajuće, rekao je Vuković.

Vuković tvrdi da ne postoje precizni podaci o tome koliko naših neimara radi u inostranstvu, s obzirom na to da se oni, kako kaže, angažuju na razne načine i bez nadzora države i sindikata.