Ovo su uslovi za novog direktora EPS

Posao Muškarac
Pixabay.com

Vlada Srbije objavila javni konkurs za izbor direktora Elektroprivrede Srbije (EPS), a uslov je, da pored visokog obrazovanja, da ima najmanje pet godina radnog iskustva, poznaje oblast korporativnog upravljanja i da nije član organa političke stranke.

 

U konkursu, objavljenom u štampi, kao uslovi se navode i da kandidat ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenja poslova, kao i da ima najmanje tri godine radnog iskustva „na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća“.

Uslovi su i da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora dužu od šest meseci, kao i da mu nisu izricane mere obaveznog psihijatrijskog lečenja, ili lečenja narkomana i alkoholičara.

Ukoliko je kandidat član rukovodstva neke stranke, može da konkuriše ukoliko „zamrzne“ partijsku funkciju. Prijave se podnose Ministarstvu privrede, a rok za podnošenje je 30 dana.