PAMETNE KASE U SRBIJI: Uskoro ćemo prilikom kupovine namirnica moći da podižemo gotovinu sa kartice

kasirka
pixabay

Građani će uskoro imati mogućnost da tokom kupovine robe i usluga u trgovinama uz plaćanje platnom karticom, istovremeno i podignu gotovinu na POS terminalu na samom prodajnom mestu. Ova usluga u svetu je poznata kao "cash back".

 

Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija ističu da sa aspekta njihove nadležnosti ne postoje smetnje za pružanje ove usluge.

 
Odluka o omogućavanju te usluge potrošačima i trgovcima je na kartičnim sistemima, izdavaocima i prihvatiocima platnih kartica. Drugim rečima, ne postoji prepreka da ona u Srbiji zaživi, ali će zavisiti i od banaka, kao i trgovaca.

“Cash back” usluga može biti omogućena u svim objektima koji se bave trgovinskom delatnošću i imaju POS terminale – prodavnicama, kioscima, supermarketima, megamarketima… Uslov za pružanje “cash back” usluge je da je isplata gotovine povezana sa transakcijom kojom se plaćaju roba i usluga. Znači, kupite robu ili uslugu, platite račun i onda možete, ako želite, da podignete i novac.

Kako bi to u praksi izgledalo? Na konkretnom primeru to bi značilo da bi potrošač kada u supermarketu plaća karticom robu u vrednosti od 2.000 dinara, imao i mogućnost da podigne određeni iznos dinara u gotovini (npr. 1.000 dinara), tako da obe transakcije izvrši jednim korišćenjem platne kartice na POS terminalu (u konkretnom primeru u iznosu od 3.000 dinara). Maksimalni iznos gotovine koja se može podići po pravilu se uređuje pravilima rada kartičnih sistema, pri čemu trgovac može odrediti i niži iznos, o čemu je dužan da obavesti potrošača.

Nije važno koliki je minimalni račun

Takođe, pravilima rada kartičnih sistema najčešće se ne propisuje minimalna vrednost robe koja se kupuje kao uslov da bi se isplatio gotov novac.

– Iz ugla trgovaca ova opcija podrazumeva da se gotovina u blagajni, isplatom potrošaču, pretvara u depozitni novac na računu trgovca (koji se prenosi sa računa potrošača na račun trgovca), čime trgovac ispunjava deo obaveze uplate pazara na tekući račun propisane Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost. Na ovaj način smanjuje se i broj odlazaka trgovaca u banku radi uplate pazara, čime su manji i bezbednosni rizici povezani s time, kao i troškovi koje trgovci imaju po osnovu naknada koje plaćaju banci – ističu u Narodnoj banci Srbije.

Nije potrebno posebno odobrenje trgovcu

“Cash back” usluga ne zahteva izdavanje posebnog odobrenja trgovcima (jer ne predstavlja platnu uslugu na koju se primenjuje Zakon o platnim uslugama). Kod trgovca dolazi samo do promene oblika primljenog novca – pazar prelazi u depozitni novac za iznos gotovine koji se isplati potrošaču.

– Ova usluga predstavlja dodatni način za podizanje gotovine, što je posebno značajno za stanovništvo u sredinama u kojima ne postoji razvijena mreža bankomata. Takođe, ostvaruje se i ušteda vremena za potrošača, koji ne treba da razmišlja o odlasku na drugu lokaciju kako bi podigao gotovinu sa svog računa. Uvereni smo da će stvaranje uslova za pružanje navedene usluge doprineti većoj upotrebi platnih kartica i drugih savremenih oblika plaćanja, uz smanjenje obima sive ekonomije i podsticanje učešća građana u korišćenju finansijskih usluga, što su pretpostavke stabilnog i održivog privrednog rasta – zaključuju u Narodnoj banci Srbije.