Plaćena praksa u Rusko-britanskom univerzitetu menadžmenta

Jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi danas suočavaju je da se sve češće kao zahtev prilikom zapošljavanja postavlja relevantno radno iskustvo, a sistem obrazovanja u našoj zemlji u retko omogućava njegovo sticanje.

Sigurno je da internacionalno praktično iskustvo može doprineti ne samo boljoj poziciji mladih prilikom zapošljavanja, već i ličnom razvoju i otvaranju vidika, koji će im ukazati na protrebu za konstantnim usavršavanjem.

Rusija je zemlja sa jednom od najbrže rastućih ekonomija na svetu, a ipak, samo 7% stanovništva govori engleski jezik, a više od 76% građana nije putovalo van zemlje.

Upravo zbog zahteva tržišta i nedostatka adekvatnog jezičkog obrazovanja, sve je veća potreba za mladim kadrovima iz inostranstva koji će u Rusiju dovesti pogled na obrazovanje iz druge perspektive. Global Talent, kao program stručnih praksi u inostranstvu, mladima iz Srbije pruža mogućnost stručnog usavršavanja u priznatim institucijama i kompanijama u Rusiji. U sklopu programa izdvajamo praksu u Rusko-britanskom univerzitetu menadžmenta u gradu Čeljabinsk.

Ovaj univerzitet se sastoji od tri fakulteta i jedne škole. Cilj univerziteta jeste da studentima obezbedi što bolji edukativni program, lični pristup i razvoj svakog studenta pojedinačno u skladu sa njegovim potrebama. Praksa podrazumeva predavanje engleskog jezika, pripremu

nastavnog programa, kao i kreiranje video i drugih materijala o samom univerzitetu.

Radno vreme                       14h-17h, 40h nedeljno
Plata                                      500$
Trajanje prakse                    2 meseca
Uslovi prijave za praksu:
• Diplomci do 30 godina starosti
• Filolozi, znanje engleskog jezika

Ukoliko želite da se dodatno informišete o ovoj ili sličnim praksama, kao i da se prijavite za istu, to možete učiniti popunjavanjem prijave na sajtu.

Nakon prijavljivanja, bićete kontaktirani u narednih par dana.