Pljačka: Država zaposlenima uzima skoro 55 odsto mesečne zarade!

Prosečan građanin Srbije mesečno plati 4.320 dinara poreza na dodatu vrednost (PDV) kada kupuje osnovne životne namirnice i robu široke potrošnje u prodavnicama, dok je 1.312 dinara udeo PDV-a u ukupnim cenama komunalnih usluga, mobilnu i fiksnu telefoniju, električnu energiju, struju i gas.

Mreža za poslovnu podršku saopštila je danas da je istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji pokazalo da država zaposlenima uzima 54,87 odsto mesečne zarade.

Kako se navodi, istraživanje koje se sprovedeno u okviru šireg istraživanja na nivou zemalja Jugoistočne Evrope, uzelo je za polaznu tačku istraživanja, prosečnu bruto zaradu zaposlenih u Srbiji u septembru 2014. koja je iznosila 71.221 dinara.

Dodaje se da je istraživanje pokazalo da država prosečnom zaposlenom građaninu mesečno uzme 27.246 dinara na ime poreza i doprinosa na zarade, i za život mu ostavi svega 45,13 odsto bruto zarade, odnosno 43.975 dinara koliko je bila prosečna neto zarada u septembru.

Istraživanje je pokazalo da kada se od te neto zarade oduzmu i svi ostali troškovi koje mesečno nameće država, zaposlenom građaninu prosečno mesečno za sve ostale životne potrebe ostane 32.140 dinara.

Prosečan građanin Srbije mesečno plati 4.320 dinara poreza na dodatu vrednost (PDV) kada kupuje osnovne životne namirnice i robu široke potrošnje u prodavnicama, dok je 1.312 dinara udeo PDV-a u ukupnim cenama komunalnih usluga, mobilnu i fiksnu telefoniju, električnu energiju, struju i gas.

Zaposleni građanin prosečno mesečno potroši 1.970 dinara na različite administrativne takse, obnavljanje i vađenje određenih dokumenata, razne troškove državne i opštinske birokratije, dok je porez na imovinu (na stanove i kuće) 496 dinara.

Prosečna mesečna potrošnja robe sa akciznom markicom je 772 dinara, a prosečna mesečna potrošnja naftnih derivata po zaposlenom je 2.965 dinara.

– Ovi rezultati pokazuju da su nameti države na zaposlene građane previsoki za siromašnu zemlju kao što je Srbija, što posebno onemogućava mlade ljude koji imaju posao da zasnuju porodice i podignu potomstvo – naglašava se u saopštenju Mreže za poslovnu podršku.