Poseta koja će Srbiju koštati 95.000 radnih mesta: Oni savetuju, a mi ćemo ostati bez posla?!

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) dolazi danas u Beograd i u naredne dve nedelje će s vlastima u Srbiji razgovarati o tekućim ekonomskim kretanjima i sklapanju novog aranažmana iz predostrožnosti.

Vlada Srbije očekuje da će do kraja godine sa MMF-om biti sklopljen aranžman, jer se ta međunarodna finansijska institucija pozitivno izjasnila o merama štednje koje su preduzete kako bi se smanjio deficit budžeta Srbije u ovoj i naredne tri godine.

Glavna tema razgovara sa misijom MMF-a biće reforma u javnom sektoru, pogotovo poslovanje javnih preduzeća, među kojima su najveći gubitaši koji dobijaju državne subvencije.

Predstavnicima MMF-a biće predočene osnove planiranog budžeta za 2015. godinu, koji Vlada treba da usvoji krajem novembra.

Misija MMF-a je ove godine boravili u dvonedeljnoj poseti Srbiji, od 26. februara do 13. marta, kada je sagledavala stanje državnog budžeta i javnih finansija.

Poslednji aranžman Srbije i MMF sklopljen je krajem septembra 2011, a zamrznut februara naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.

95.000 ljudi ostaće bez posla do 2017?

Kako je ranije pisao Blic, Međunarodni monetarni fond insistira na tome da Vlada Srbije krene u masovnu podelu otkaza u javnom sektoru. MMF predlaže da u naredne tri godine bude otpušteno oko 95.000 ljudi.