POSLOVNI BONTON: Pravila koja ne smete zaboraviti ako želite da NAPREDUJETE

Ko se kad i sa kim rukuje, kako se ulazi u kancelarije... Ova pravila nemojte nipošto zanemariti.

kancelarija
pixabay.com

Da li vam se desilo da se spetljate prilikom upoznavanja sa kolegama ili poslovnim partnerima jer niste bili sigurni ko treba prvo da se predstavi? Imate li dilemu da li treba pokucati na vrata šefove kancelarije?

Vreme je savladate osnovne norme poslovnog bontona, koje se dosta razlikuju od pravila ponašanja u privatnom životu.

 – U svakodnevnom životu je sve manje-više jasno: muškarac se prvi javlja ženi i mlađa osoba starijoj, ali se na poslu pravila donekle menjaju. Na poslu, priznaćete, nije toliko bitno kog ste pola, pa tu važi opšte pravilo: potčinjeni se prvi javlja nadređenom. Izuzetak je situacija kad šef ulazi u prostoriju u kojoj sede njegovi potčinjeni. U tom slučaju, šef prvi pozdravlja sve prisutne.

– Što se tiče rukovanja, poslovna etika dopušta da ga preskočite. Ako vam se ipak dopada taj ritual, imajte na umu da žena prva pruža ruku muškarcu. Bilo kako bilo, vaš stisak treba da je kratak.

– Treba li da kucate ako su vrata kancelarije zatvorena? Pravilo je da se kuca samo na ona vrata iza kojih sedi manje od troje ljudi. U „gusto naseljene“ prostorije se ulazi bez upozorenja.

– Nakon što ste ušli u šefov kabinet, on će možda propustiti da vas pozove da sednete. Tada na stolicu smete da se spustite tek pošto vaš nadređeni sedne.

– U privatnom životu, pravi džentlmen će uvek propustiti damu prilikom ulaska u prostoriju. Međutim, savremena poslovna etikecija nalaže da prvi ulazi i izlazi onaj ko je najbliži vratima, bez obzira da li je reč o ženi ili o muškarcu.