PRAVI SE LAKŠE OD RAKIJE: Srpsko selo prelazi na BIODIZEL

biodizel
UnitedSoybeanBoard via Foter.com / CC BY

Poljoprivrednici mogu da uštede na gorivu, tako što će proizvesti sopstevni biodizel. Njegovi nusproizvodi takođe imaju veliku upotrebnu vrednost.

 

Foto: UnitedSoybeanBoard via Foter.com / CC BY 

Korišćenje biodizela, u poređenju sa fosilnim dizelom, štiti životnu sredinu tako što smanjuje efekat staklene bašte, a redukuje i emisiju sumpornih oksida, suspendovanih čestica i ugljen monoksida.

Danas u Srbiji preko hiljadu poljoprivrednih proizvođača u svojim domaćinstvima proizvode biodizel od suncokreta, uljane repice i soje. Veliki broj poljoprivrednika odlučuje se da proizvede biodizel upravo da bi uštedeli za gorivo, koje se koristi za pokretanje motora na traktorima i na drugim radnim mašinama. 

Biljna ulja glavna sirovina biodizela
Najvažnije sirovine za proizvodnju biodizela su ulja od uljane repice, suncokreta i soje. Biodizel može da se proizvede i od svih ostalih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla. Uljana repica i suncokret prethodno se moraju iscedi na presi iz koje izlaze ulje i uljana pogača, dok soja pre samog ceđenja presom mora da se podvrgne pečenju u pekaču.

Potom se ulje filtrira gravitacijom.

 

Filtriranje ulja gravitacijom je najjeftinije. Na dnu posude se stalože sve nečiste primese koje su nastale prilikom presovanja uljanih kultura. U posudi iznad taloga za 15 do 20 dana dobije se čisto ulje. Nauka je zabeležila da biodizel koji je dobijen od ulja povoljno utiče i na sam motor zbog boljeg podmazivanja i manjeg habanja, čime se produžuje životni vek motora na vozilu.

Proizvodnja biodizela
Za proizvodnju biodizela potrebno je: ulje, metanol ili etanol i natrijum-hidroksid ili kalijum hidroksid.

Posle odležavanja, ulje ide u reaktor, zagreva se, dodaje se katalizator koji je smeša alkohola, metanola ili etanola i kaustične sode (NaOH), ili kalijum hidorksida (KOH). Meša se sat vremena na temepraturi od 60 stepeni i to je u suštini ceo proces.

Kada se završi mešanje ulja i katalizatora, tako mešano ulje ostavlja se da odleži u buretu jedan dan, a za veliku količinu potrebno je da smeša odleži nekoliko dana. Na kraju dobijamo biodizel, a kao nusproizvod dobije se glicerin. Ništa se ne baca. Sve što uđe u mašinu praktično se iskoristi.

Nusproizvodi biodizela su veoma korisni
Sporedni proizvodi u proizvodnji biodizela su uljana pogača i pomenuti glicerin. Uljana pogača predstavlja važan izvor proteina za ishranu domaćih životinja, a takođe ima i značajne količine esencijalnih masnih kiselina. Dodavanjem uljane pogače u kukuruzno brašno povećava se mlečnost krava za 15 odsto.

Sirov glicerin je obično čistoće 80 odsto i predstavlja polaznu sirovinu u proizvodnji čistog farmuceutskog glicerina, koji ima široku primenu u industriji lekova, u proizvodnji smola, celofana i eksploziva. Glicerin se koristi u proizvodnji kozmetičkih preparata jer hidrira kožu, a posebno je koristan u proizvodnji domaćeg sapuna.