Očekujem da NBS da preporuke za rešavanje problema za kredite u švajcarskim francima, a najbolja je da svako u svojoj banci razgovara o svom problemu.

To je izjavio generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić, koji je za TV Pink rekao da je NBS dala dobre preporuke 2013. godine, kada je kulminirao skok kursa švajcarskog franka, za rešavanje ovog problema, koje su banke prihvatile i da očekuje da će i ovoga puta biti slična situacija.

“Jedna od tih preporuka je bila da se kurs fiksira na dan kada su ugovori zaključivani, da se prevedu ti iznosi u švajcarskim francima u evro i da tri godine bude period u kome bi se samo plaćale kamate”, objasnio je Dugalić.

Generalni sekretar UBS je precizirao da ima 20.897 takvih kredita u švajcarskim grancima, a da indeksiranih u evrima ima 74.415 i upitao šta će se dogoditi kroz godinu dana, ukoliko kurs evra počne da raste kao sada kurs švajcarskog franka.

Dugalić je upitao da li će i tada biti zatraženo da banke preuzmu te troškove i na taj način spasavaju korisnike kredita. “Ako bi banke preuzele teret otplate ovog skoka kursa švajcarskog franka, one bi napravile diskriminaciju u odnosu na druge klijente”, rekao je Dugalić.

“Najmanje loše rešenje je ono što je za klijente najbezbolnije, najprihvatljivije, da svako ode u svoju banku i da prvo pokuša da aktivira ono što smo mi 2013. godine preporučili, da se to konvertuje u evre, po onom kursu i tri godine onda taj period traje”, istakao je Dugalić.

Dugalić je podsetio da je još 2011. godine na inicijativu Ministarstva finansija dat opšti okvir za rešavanje problema koje građani imaju kada koriste neke kredite.

Generalni sekretar UBS je ukazao da 16 banaka uopšte nisu davale takve kredite, ali da postoje i banke, koje imaju značajan udeo tih kredita u ukupnim kreditima.loading...